Nekrologi

49

 
Naszemu Przyjacielowi

WIESŁAWOWI LADZIE

Wiceprezesowi Podkarpackiego ZPN

 oraz Prezesowi Podokręgu PN w Dębicy 

 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składa Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń, Zarząd i Pracownicy
 

 

 
PANU

LESZKOWI REJUSOWI
Przewodniczącemu Wydziału Szkolenia
Podkarpackiego ZPN 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składa Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń, Zarząd i Pracownicy