Jubileusz 55-lecia Klubu Sportowego Głuchych Rest-Gest

42
1

Jubileusz 55-lecia Klubu Sportowego Głuchych Rest-Gest

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych powstał w 1958 roku i właśnie w miesiącu grudniu obchodzi swoje 55 urodziny. W oficjalnych obchodach rocznicowych udział wziął Wiceprezes Podkarpackiego ZPN Tadeusz Kulik, który wręczył przedstawicielom Klubu pamiątkową paterę z serdecznymi życzeniami dalszych sukcesów w działalności na niwie sportowej. 

1

2