komunikat pfs

38

Komunikat ze spotkania Podkarpackiej Federacji Sportu

W środę 6 listopada br. odbyło się spotkanie Prezesa Kazimierza Grenia z przedstawicielami Zarządu Podkarpackiej Federacji Sportu w Rzeszowie w celu wyjaśnienia aktualnych spraw, dotyczących pracy Zarządu PFS. Osiągnięto porozumienie we wszystkich bieżących sprawach oraz ustalono plan pracy Podkarpackiej Federacji Sportu na najbliższy okres. Zdementowano również informację o rezygnacji Prezesa Kazimierza Grenia ze swojej funkcji we władzach federacji.

Podkarpacka Federacja Sportu pracuje na niezmienionych zasadach i w niezmienionym składzie, mimo pochopnych i niesprawdzonych doniesień niektórych mediów.