Otwarcie Szkoły Trenerów

32

Otwarcie Szkoły Trenerów

Nowa Szkoła Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej została oficjalnie otwarta w Białej Podlaskiej. Na uroczystości gościły wybitne postacie polskiej piłki, władze lokalne i samorządowe, przedstawiciele uczelni, studenci i licznie zgromadzeni dziennikarze. Podkarpacie reprezentował Prezes Kazimierz Greń pełniący także funkcję Członka Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Cieszę się, że mogłem tu dzisiaj być. Życzę wykładowcom, żeby ich słuchacze przeszli do historii polskiego futbolu z wynikami podobnymi do tych, jakie osiągał Kazimierz Górski – powiedział Kazimierz Greń

– Chcemy być odpowiedzialni, za jakość trenerów w polskiej piłce. Uznaliśmy, że Biała Podlaska to idealne miejsce, aby przyjechać i zająć się wyłącznie zdobywaniem trenerskiej wiedzy. Tutaj warunki są znakomite. Szkoleniowcy mają swoją salę wykładową, szatnie, świetlicę, biura, boisko. Mogą również korzystać z uczelni i jej wszystkich struktur. Do tej pory nasi trenerzy-studenci przemieszczali się z jednego miejsca w drugie. Teraz tak nie będzie, mamy wszystko do swojej dyspozycji – podkreślił Zbigniew Boniek.