Kursokonferencja Szkoleniowo – Informacyjna

37
kurso-konferensja

Kursokonferencja Szkoleniowo – Informacyjna

W dniach 18-19 października odbyła się w Olszanicy przygotowywana od ponad miesiąca Kursokonferencja. Wzięli w niej udział członkowie wydziałów i komisji okręgów i podokręgów oraz przedstawiciele wielu klubów z całego obszaru funkcjonowania Podkarpackiego ZPN. Kilkugodzinne prelekcje obejmowały szeroki program  zagadnień natury organizacyjnej jak i praktycznej. Poruszane były tematy codziennego funkcjonowania związku, bezpieczeństwa i te, natury sportowej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się panele dotyczące spraw szkoleniowych oraz sposób działania programu Ekstranet, jako podstawy funkcjonowania rozgrywek już w najbliższej przyszłości.

kurso-konferensja