Komunikat H.Rożek

45

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, iż w dniach 18-26 października 2013 r. przeprowadzony zostanie kurs wyrównawczy UEFA B dla instruktorów piłki nożnej, organizowany na mocy porozumienia z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej.

Szkolenie odbedzie sie w Grodzisku Wielkopolskim i przeznaczone jest dla osób posiadających uprawnienia co najmniej instruktora piłki nożnej i pracujących od minimum roku z dziećmi i młodzieżą. Kurs obejmuje łącznie 80 godz. zajęć.

Odpłatnośc za kurs wynosi 1050 zł. i zawiera opłatę za sprzęt treningowy oraz za wydanie dyplomów UEFA B. Koszty zakwaterowania, wyżywienia uczetników i materiałów szkoleniowych ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.

Więcej informacji:  Trener Koordynator Podkarpackiego ZPN Henryk Rożek e-mail henrozek@gmail.com
tel. 505272704