Rado

Kursokonferencja w Woli Chorzelowskiej

Dnia 26 sierpnia 2013 r. w kameralnej scenerii hotelu „Rado”  w Woli Chorzelowskiej Wydział Szkolenia Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej zorganizował warsztaty szkoleniowe dla trenerów i instruktorów pracujących na co dzień w piłce nożnej kobiet. Uroczystego otwarcia dokonał V-ce Prezes Podkarpackiego ZPN Marek Hławko. Warsztaty miały dwa cele : jeden sportowy – pogłębić wiedzę na temat specyfiki prowadzenia zajęć sportowych z kobietami, drugi – integracja środowiska trenerskiego w przeddzień inauguracji III ligii podkarpackiej kobiet oraz ligii juniorów. Oba cele zostały zrealizowane za sprawą wykładowców m.in. takich jak: prof. dr hab. Henryk Duda,   dr Andrzej Soroka w sposób ciekawy i atrakcyjny. W części praktycznej zaprezentowały się kadry Podkarpackiego ZPN dziewcząt U-13 I U-16 mające przerywnik w obozie sportowym. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się pokaz trenerów pracujących metodą coerver coaching. W sumie w warsztatach uczestniczyło 40 trenerów, wszyscy  podkreślali doskonałe przygotowanie organizacyjne,  mając nadzieje ,że tego typu warsztaty szkoleniowe przeprowadzane przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej będą miały charakter cykliczny.

                                                                                                 Trener Koordynator
                                                                                              Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
                                                                                                                 Henryk Rożek