Terminarze rozgrywek podokręgu Rzeszów

67
podokreglogo

podokreglogoTERMINARZE ROZGRYWEK PODOKRĘGU RZESZÓW

Komisja Gier Podokręgu PN w Rzeszowie informuje, że w linki poniżej dostępne są aktualne terminarze wszystkich klas rozgrywkowych. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem i przesłanie godzin rozpoczęcia meczów przez gospodarzy listem poleconym, e-mailem (khajduk@podkarpackizpn.pl) lub faxem(17-853-43-30) w nieprzekraczalnych terminie: do dnia 19 lipca

W przypadku nie podania przez klub godzin meczów Komisja Gier Podokręgu Rzeszów ustali obligatoryjne terminy.

Przewodniczący
Komisji Gier Podokręgu Rzeszów
Kamil Hajduk

Klasa Okręgowa
Terminarz AI
Terminarz AII
Terminarz AIII
Terminarz BI
Terminarz BII
Terminarz BIII
Terminarz BIV
Terminarz BV
Terminarz BVI
Terminarz BVII
Terminarz T-14, T-15
Terminarz T-15
Terminarz T-16
Terminarz T-17
Terminarz T-18
Terminarz T-19
Terminarz T-20
Terminarz T-21
Terminarz T-22
Terminarz T-23
Terminarz T-24
Terminarz T-25
Terminarz T-26