Wniosek o wydanie licencji trenerskich

39

Trenerzy i instruktorzy piłki nożnej
Kluby Podkarpackiego ZPN


   W nawiązaniu do Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  oraz § 12 Regulaminu Rozgrywek Podkarpackiego ZPN przypomina  się o obowiązku posiadania licencji do prowadzenia zespołów w rozgrywkach piłki nożnej. Prosimy trenerów, którzy:

•    prowadzą zespoły, a nie posiadających licencji trenerskiej
•    zamierzają podjąć pracę na stanowisku trenera
•    posiadają licencje trenerską, której ważność się skończyła

o złożenie wniosku o jej przyznanie lub przedłużenie wraz z wymaganymi dokumentami w biurze Podkarpackiego ZPN w siedzibie Związku ul. Ks. Jałowego 6A 35-010 Rzeszów.

 Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN trenerzy wnoszą opłatę w kwocie:
•    Licencja „PZPN A” – 100 zł. za rok, możliwość uzyskania do 3 lat. 
Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu trenera klasy: UEFA PRO, UEFA A, Mistrzowskiej, I – szej, II – giej.
•     Licencja „PZPN B” – 50 zł. za rok, możliwość uzyskania do 3 lat.
Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu klasy: co najmniej instruktor sportu-specjalnośc piłka nożna lub trenera UEFA B.
•    Licencja „PZPN C” – 50 zł. za rok, możliwość uzyskania do 3 lat. 
Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu klasy: co najmniej trenera PZPN C lub animatora sportu – specjalność piłka nożna
Trenerzy starający się o przyznanie licencji po raz pierwszy winni złożyć: wniosek o przyznanie licencji, kopia dowodu wpłaty, kopię dyplomu/legitymacji  trenera/instruktora, kopie zaświadczeń z udziału w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN i ZPN – y, 2 zdjęcia (35/45 mm), opinię klubu zatrudniającego lub poprzedniego klubu trenera/instruktora.
Trenerzy starający się o przedłużenie licencji winni złożyć: wniosek o przedłużenie licencji, kopia dowodu wpłaty, kopie zaświadczeń z udziału w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN i ZPN – y  w okresie posiadania licencji oraz posiadaną LICENCJE TRENERSKĄ.
Wnioski o licencje złożone po 31 sierpnia 2013r będą potraktowane jako złożone w terminie nadzwyczajnym, co wiąże się z opłatami wynikającymi z § 13 pkt Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Prowadzenie zespołu przez trenera nie posiadającego odpowiedniej licencji będzie karane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Podkarpackiego ZPN.
Na stronie internetowej Podkarpackiego ZPN www.podkarpackizpn.pl znajduje się „do pobrania” –

Wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji.


SEKRETARZ                                                                           V-ce PREZES
Komisji Licencji Trenerskich                                                      Podkarpackiego ZPN
                                                                                               PRZEWODNICZĄCY
Henryk Rożek                                                                           Komisji Licencji Trenerskich
                                                                                               Marek Hławko