Wnioski Licencyjne

84

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW LICENCYJNYCH PRZEZ SĘDZIÓW KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZPN

– do 14 lipca br. – I ligi oraz asystenci I grupy
– do 20 lipca br. – wszystkie klasy rozgrywkowe

Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji:

– wniosek licencyjny (do pobrania ze strony internetowej Podkarpackiego ZPN, zakładka Kolegium Sędziów) podpisany przez sędziego, zawierający określenie klasy rozgrywkowej (po ogłoszeniu awansów i spadków)
– dwa zdjęcia (dotyczy tylko sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję)  
–  jedno zdjęcie (w przypadku przedłużania licencji).
– zaświadczenie lekarskie (ważne na okres sezonu 2013/2014)
– potwierdzenie opłaty licencyjnej zgodnie z Uchwałą nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich. (załącznik nr 2).
– kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem funkcji sędziego

Opłatę za licencję sędziowską należy dokonać u kierowników poszczególnych grup szkoleniowych na terenie działania Okręgów/Podokręgów

Przewodniczący poszczególnych Kolegiów Sędziów składają zebraną dokumentację 
(wnioski, opłaty licencyjne, zaświadczenia lekarskie, kopie polisy) do biura Podkarpackiego ZPN

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ DO POBRANIA W ZAKŁADCE „KOLEGIUM SĘDZIÓW”

WICEPREZES

Podkarpackiego ZPN

PRZEWODNICZĄCY

Komisji ds. Licencji Sędziowskich

Marek Hławko