Komunikat9

47
podkarpacki zpn

podkarpacki-zpn

Komunikat 
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Rozgrywki sezonu 2013/2014 rozpoczynają się w następujących terminach:

Podkarpacka liga

III Liga Lubelsko-Podkarpacka
IV Liga Podkarpacka 10-08-2013 r.
I Liga Podkarpacka T-1 T-2 17-08-2013 r.
II Liga Podkarpacka T-3 T-4 17-08-2013 r.
Trampkarze T-5 T-6 24-08-2013 r.
Młodzicy T-7 T-8 24-08-2013 r.

Podokręg Rzeszów
 

Kl. Okręgowa 10/11-08-2013 r.
Kl. A gr. I, II, III, 11-08-2013 r.

Kl. B gr. I,III, IV, BV, BVI 18-08-2013 r.

Kl. BII, BVII 25.08.2013r.

Podokręg Dębica

Klasa Okręgowa 10/11-08-2013 r.
Klasa A gr. I, II 18-08-2013 r.
Klasa B 18-08-2013 r.
Puchar Polski 04-08-2013 r.

Uprawnienie drużyn do rozgrywek (rejestracja zawodników, potwierdzenie PODSTAWOWYCH list zgłoszeń zarówno seniorów jak i grup młodzieżowych) należy dokonać w biurze Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie w godz.  
od 800 do 1700 w następujących dniach:

 

Podkarpacka liga

III liga Lubelsko-Podkarpacka, drużyny młodzieżowe 15-07-2013 r. poniedziałek
IV Liga Podkarpacka, drużyny młodzieżowe 16-07-2013 r. wtorek

Podokręg Dębica

Klasa Okręgowa 17-07-2013 r. środa
Klasa A gr. I, II 18-07-2013 r.  czwartek
Klasa BI 19-07-2013 r. piątek

Podokręg Rzeszów

Kl. Okręgowa 22-07-2013 r. poniedziałek
Kl. A I 23-07-2013 r. wtorek
Kl. A II 24-07-2013 r. środa
Kl. A III 25-07-2013 r. czwartek
Kl. B I 26-07-2013 r. piątek
Kl. B VI B VII 29-07-2013 r. poniedziałek
Kl. B III 30-07-2013 r. wtorek
Kl. B V 31-07-2013 r. środa
Kl. B IV 01-08-2013 r. czwartek
Kl. B II 02-08-2013 r. piątek 

Uprasza się o bezwzględne przestrzeganie terminów!
Nierespektowanie ww. zapisu będzie skutkować sankcjami nałożonymi przez Wydział lub Komisję Gier. 

Regulamin rozgrywek na sezon 2012/2013 i dalsze
dla IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych

ROZDZIAŁ VI
UCZESTNICY   ZAWODÓW

§  6

  1. 1.W rozgrywkach prowadzonych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Wydział Gier, Komisjęw systemie Extranet pod rygorem utraty punktów walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zasady, tryb zgłaszania i uprawniania zawodników do gry określa Uchwała Zarządu PZPN z dnia 14.07 2006 r., w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami).
  2. 2.Dokonanie zgłoszeń celem ich uprawnienia do gry powinno nastąpić na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek danej ligi i klasy rozgrywkowej.

 

Przewodniczący                                                                             Przewodniczący
Wydziału Gier                                                                                   Komisji Gier
Mateusz Nosek                                                                                Kamil Hajduk