Komunikat7

34

W dniu 12.06.2013r. odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w sprawie przeciwko Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej. Wbrew doniesieniom prasowym o spodziewanym rozstrzygnięciu, sprawa została odroczona, a Sąd nie wyznaczył kolejnego terminu.