Kurs spikerów

43

KURS SPIKERÓW

W najbliższym czasie, tj. 11,12 czerwca 2013 roku odbędzie się
2-dniowe szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji spikera na zawodach piłkarskich I, II, III, ligi oraz klas niższych.
Miejsce: stadion MKS „CRACOVIA” SSA ,Kraków ul. Kałuży 1
Koszt kursu wynosi 250 zł od osoby ( bez kosztów dojazdu i zakwaterowania)

Program Kursu – DO POBRANIA 

Zgłoszenie należy kierować do :
– Tomasz Bałdys – kierownik kursu, tel. 694 464 979, tomasz.baldys@cracovia.pl
– Marian Cebula – przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN, tel. 531 462 010 mckonsulting2011@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca, wykształcenia, adres zamieszkania, numer tel. oraz klub z którym kandydat zamierza współpracować. Wpłaty należy dokonać na konto: Małopolski ZPN, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków,
Bank PEKAO SA Kraków 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289, tytułem spiker. Dowód należy okazać organizatorom podczas rejestracji uczestników w dniu 11-06-2013 w godz. 8:30-9:00.