Rozgrywki dla rocznika 1998

45

Rozgrywki dla rocznika 1998 (kategoria B2)

Wydział Gier Podkarpackiego ZPN informuje, że istnieje możliwość utworzenia w nadchodzącym sezonie 2013/2014 osobnych rozgrywek, tylko dla rocznika 1998 (symbol UEFA – B2). Rozgrywki prowadzone byłyby w oparciu o zapisy Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych. Nie obowiązują spadki oraz awanse. Start ligi uzależniony jest od liczby zgłoszeń, które (na oficjalnych pismach wraz z pieczątką klubową) należy dostarczyć do siedziby Związku do dnia 15.07.2013r.

Przewodniczący Wydziału Gier
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Mateusz Nosek