Komunikat dot. Crasnovia Krasne

60

KOMUNIKAT

Komisja Odwoławcza Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 17.05.2013r. podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy orzeczenia organu I instancji co do wykluczenia klubu Crasnovia Krasne ze struktur Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.