Zbigniew Przesmycki w Rzeszowie

42
przesmycki

Przewodniczący Kolegium Sędziów
PZPN – Zbigniew Przesmycki w Rzeszowie 

W poniedziałek, 22 kwietnia odbyło się spotkanie szkoleniowo-egzaminacyjne sędziów III i IV ligi. Rozpoczął je Rafał Sawicki, Przewodniczący Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Na zaproszenie Prezesa Kazimierza Grenia przybył Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN Zbigniew Przesmycki. W swojej prelekcji omówił m.in.: stary i nowy system oceny sędziów. „Wprowadziłem system obiektywizacji oceny jakości pracy sędziego – mówił – wykorzystując samoocenę i obserwację telewizyjną, na podstawie której Zarząd wystawia odpowiednią ocenę”.

 Na zakończenie, Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń oznajmił, że takie szkolenia będą organizowane częściej z nadzieją na poprawę jakości sędziowania w meczach piłkarskich.

W tym samym dniu również miał miejsce egzamin sprawnościowy w którym wzięło udział ponad 50 sędziów. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminów czuwał Rafał Greń – Przewodniczący Komisji Szkoleniowej. Na stadion przybył także Marek Hławko – wiceprezes Podkarpackiego ZPN oraz sekretarz Związku – Bogusław Szczurek.

przesmycki przesmycki1 przesmycki2 przesmycki3