Posiedzenie Zarządu PZPN

38
w

Posiedzenie Zarządu PZPN

 

Na środowym posiedzeniu Zarządu PZPN przewodniczący Komisji Futsalu i Piłki Plażowej, a
zarazem członek zarządu Kazimierz Greń, zapoznał członków tego gremium o sytuacji w podległej
sobie komisji po czteromiesięcznej działalności.

 

Dogłębna analiza wzbogacona prezentacją multimedialną została wysłuchana z wielką uwagą.

 

Większość relacji wypełniły plany wprowadzania zmian organizacyjnych i strukturalnych
podyktowanych zamiarami upowszechniania futsalu i piłki plażowej, poprzez wprowadzanie
rozwiązań mających na celu umasowienie tych dyscyplin.

 

Według opinii prezesa Zbigniewa Bońka futsal pełni ważną rolę w szkoleniu i rozwoju
najmłodszych adeptów futbolu. Ocenę swoją opiera na doświadczeniach pozyskanych z obserwacji
m.in. futbolu włoskiego.

 

Przewodniczący i członkowie Komisji dostali od Zarządu zielone światło dla realizacji swoich
pomysłów i wdrażanych w życie inicjatyw.

w