Komunikat w sprawie odwołania

54

Komunikat w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Pana Grzegorza Stęchły.

W związku z kolejną, mało precyzyjną informacją w jednym z podkarpackich dzienników, dotyczącą rzekomego zawieszenia Pana Grzegorza Stęchły w sprawowaniu  funkcji Przewodniczącego Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, pragniemy poinformować, że Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 15 marca 2013 roku odwołał Pana Grzegorza Stęchły z funkcji Przewodniczącego Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN.

Przewodniczący Grzegorz Stęchły swoim postępowaniem poddał w wątpliwość swoje kompetencje do sprawowania funkcji Przewodniczącego Kolegium Sędziów oraz nadużył zaufania Zarządu Pod. ZPN:

1. Podejmowanymi decyzjami działał w sposób sprzeczny z prowadzoną od kilku lat polityką Związku, mającą na celu transparentne i antykorupcyjne działania we wszystkich obszarach swojej działalności.  

2. Oddelegował siebie osobiście (płatne obsady) na 24 spotkania piłkarskie w ciągu trzech miesięcy, pomijając przy tym drastycznie inne osoby, mające uprawnienia do przeprowadzania obserwacji i dbania o prawidłowe działanie Kolegium Sędziów

3. Egzaminy sędziowskie zorganizowane w Jarosławiu przeprowadzone były w sposób karygodny:

– pominięto przy przygotowywaniu pytań Komisję Szkoleniową,

– egzamin przeprowadzono w sposób grupowy, przy jednym stole, co nie daje podstaw do rzetelnej weryfikacji wiedzy uczestników egzaminu,

– brak protokołów z wynikami, a także list sędziów i obserwatorów, którzy zaliczyli egzamin.

4. Stwierdzono przypadki zapraszania na szkolenia osób formalnie niezwiązanych w jakikolwiek sposób z organami działającymi w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej

5. Podczas spotkań Przewodniczący Stęchły bezpodstawnie atakował władze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

6. Wykazał brak właściwej reakcji podczas prób dezorganizowania pracy sędziów w okręgu Jarosław, co stanowiło zagrożenie dla płynności rozgrywek na tym terenie.

7. Znane są przypadki przechowywania aktualnej dokumentacji Kolegium Sędziów w mieszkaniach prywatnych.

8. Brak rzetelnej informacji o treści obrad podczas spotkań zwoływanych pod szyldem Kolegium Sędziów.