Spotkanie z klubami w Okręgu Krosno

39
skrosno

Spotkanie z klubami w Okręgu Krosno

               W roboczym spotkaniu klubów wzięło udział ponad 50 % klubów. Spotkanie rozpoczął prezes Jan Ciupka witając przybyłych przedstawicieli klubów oraz wręczając okolicznościowy bukiet kwiatów obecnemu na sali solenizantowi Kazimierzowi Greniowi.

Robocza część spotkania wypełnił  przewodniczący Wydziału Gier Mieczysław Kilar, który przedstawił sprawy związane z organizacją rozgrywek. Wysunął kilka postulatów dotyczących reorganizacji rozgrywek drużyn młodzieżowych. Prezes Kazimierz Greń poprosił o pisemne sformułowanie wniosków, by przedstawić je do rozpatrzenia przez Zarząd Pod. ZPN, a także Polskiego ZPN.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych Stanisław Jagieła przedstawił sprawy związane z licencjami klubowymi, przy czym ustalił termin składania wniosków o nadanie lub przedłużenie licencji do 31maja.

Prezes Jan Ciupka nie omieszkał przypomnieć o uregulowaniu należnych opłat przez zadłużone kluby, informując przy tym, że sprawa ta dotyczy tylko nielicznych spośród ponad stu zarejestrowanych w krośnieńskim okręgu.

Sporo pozytywnych emocji, wyrażonych brawami wywołało wystąpienie prezesa Kazimierza Grenia. Zebrani ze szczególną przychylnością przyjęli informację dotyczącą polityki związku odnośnie wprowadzania oszczędności dla klubów. Fragment wypowiedzi, dotyczący usuwania ze struktur związkowych osób, którzy w sposób nieformalny (pośredni bądź bezpośredni) pragną wpływać na wynik sportowej rywalizacji przyjęto wręcz owacyjnie.

skrosnoskrosno1