Robocze spotkanie

36
roboczespotkanie

Robocze spotkanie przewodniczących Wydziałów i Komisji Podkarpackiego ZPN

Końcem ubiegłego tygodnia z inicjatywy prezesa Kazimierza Grenia odbyło się spotkanie przewodniczących Wydziałów i Komisji działających w Podokręgach i Okręgach zrzeszonych w Podkarpackim ZPN. Zarząd reprezentowali także wiceprezesi Marek Hławko, Tadeusz Kulik oraz sekretarz Bogusław Szczurek.

Przewodniczący zapoznali zebranych z podstawowymi informacjami dotyczącymi ich działalności, przybliżyli składy osobowe tych gremiów oraz podali dane odnośnie ilości spotkań oraz załatwianych przez nie spraw.

Spotkanie było okazją do złożenia wniosków oraz podzielenia się pomysłami mającymi w przyszłości usprawnić działanie poszczególnych komórek wchodzących w skład związkowych struktur.

roboczespotkanie

roboczespotkanie1