Kurs w Jarosławiu

44
kursjaroslaw

Dnia 5 stycznia 2013 r. odbyły się kolejne zajęcia na zintegrowanym kursie trenera UEFA-B i instruktora sportu – specjalność piłka nożna. Prelegentami byli prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń oraz prof. dr hab. Stanisław Zaborniak, których przywitał trener koordynator Podkarpackiego ZPN Henryk Rożek –kierownik kursu. Oba wykłady z zainteresowaniem wysłuchało  25 kursantów. Jest to kolejny kurs organizowany wspólnie przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej i Okręgowy Związek  Piłki Nożnej w Jarosławiu. Zajęcia odbywają się systemem  weekendowym, a egzamin końcowy przewidziany jest na 23 marca 2013 r. Wszystkim kursantom życzymy pomyślnego zdania egzaminu końcowego oraz udanego wdrażania zdobytej wiedzy w codziennym szkoleniu.

kursjaroslaw

kursjaroslaw2