Spotkania w Okręgu Jarosław

40
sam
Spotkania w Okręgu Jarosław

Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się ze strony klubów w Przemyślu i Lubaczowie inicjatywa roboczego spotkania z kierownictwem Okręgu Jarosław. 
Nie trzeba dodawać, że tego typu spotkania na stałe weszły do harmonogramu działań związku. Prezes Mieczysław Golba wraz ze wszystkimi pracownikami biura 
mieli okazję do posumowania rundy jesiennej rozgrywek, wysłuchania bolączek klubów i sugestii na przyszłość.
Takich spotkań nie zwykł opuszczać prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń. I tym razem w sobotnie i niedzielne popołudnie, udał się  na wschód województwa,
by osobiście zapoznać się z bieżącymi problemami klubów na tym terenie.

samsam2