35-lecie działalności Mikołaja Macha

46
mach

35-lecie działalności Mikołaja Macha

            Po 35 latach z czynną działalnością w klubie pożegnał się prezes i trener „Zdroju” Horyniec, Mikołaj Mach. Przez wiele lat był pedagogiem, wychowawcą młodzieży. Pracował w horynieckim gimnazjum i w klubie. Mikołaj Mach pełni do dziś wiele społecznych funkcji, jako działacz sportowy. Obecnie jest wiceprezesem w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu oraz delegatem na Walne Zjazdy Pod. ZPN. Uczestniczy też aktywnie w pracach Podkarpackiego ZPN.

W zorganizowanej na tę okoliczność uroczystości uczestniczyli m.in. prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń i Mieczysław Golba prezes OZPN w Jarosławiu wręczając zasłużonemu działaczowi okolicznościową paterę i puchar. Prezes Kazimierz Greń uhonorował Jubilata Diamentową Honorową Odznaką Podkarpackiego ZPN za szczególne zasługi dla Związku. 

Podziękowania złożył także wójt gminy Horyniec Ryszard Urban oraz prezesi zaprzyjaźnionych klubów, a także byli i obecni zawodnicy Zdroju.

Redakcja Futbolu Podkarpackiego przyłącza się do wszystkich wypowiedzianych podziękowań i życzeń.

mach