Uchwała dot. Czarnych Jasło

64
log

log

Uchwała

Zespołu ds. Nagłych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
w Rzeszowie

z dnia  5 września 2012 r.  

dot. klubu Czarni 1910 Jasło

 

Punkt 1: Na wniosek Wojewody Podkarpackiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie wprowadza się zakaz rozgrywania dwóch najbliższych kolejek ligowych tj. 7 i 9 w roli gospodarza z udziałem kibiców oraz zakaz przyjmowania zorganizowanych grup kibiców przyjezdnych do końca rundy jesiennej sezonu 2012/2013 na stadionie klubu Czarnych 1910 Jasło przy ul. Braci Śniadeckich.

Punkt 2: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

             V-ce Prezes                                                            Prezes

  Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej               Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

             w Rzeszowie                                                       w Rzeszowie

           Marek Hławko                                                       Kazimierz Greń