Szkolenie delegatów

60
szkolenie delegatow

Szkolenie Delegatów

W pierwszych dniach sierpnia odbyło się szkolenie delegatów szczebla wojewódzkiego ds. bezpieczeństwa. Prelekcję o roli delegatów wygłosił prezes Kazimierz Greń. Wiceprezes Marek Hawko omówił wypełnianie formularza organizatora i raportów delegata zawodów, a podinspektor Kazimierz Ogryzek z wojewódzkiej komendy policji w Rzeszowie poinformował o najważniejszych wytycznych ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i o organizacji meczów piłkarskich. 

szkolenie delegatow