sobota, 9 grudnia, 2023

Krosno

W czwartek 9 sierpnia ukonstytuował się Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie.
Gościem honorowym na zaproszenie prezesa Jana Ciupki był prezes Pod. ZPN Kazimierz Greń, który w swym wystąpieniu przypomniał historię współpracy i wyraził nadzieję oraz gotowość kontynuowania dobrych tradycji w przyszłości.

Zarząd OZPN w Krośnie liczy 15 członków, z czego 9 to nowi działacze w tym gremium.

Na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu wybrano wiceprezesów i sekretarza związku, którymi zostali:

Robert Pieszczoch – ds. Sportowych

Grzegorz Bara – ds. Piłki Młodzieżowej i Szkolenia

Jacek Adamski – ds. Organizacyjnych

Sekretarzem został Bogdan Józefowicz

Warto zauważyć, że wszyscy czterej panowie są delegatami ze swoich powiatów na Zjazdy Podkarpackiego Związku. Robert Pieszczoch zasiada w Zarządzie, a Grzegorz Bara jest członkiem Sądu Koleżeńskiego Pod. ZPN.

Wyniki wyborów w OZPN Krosno pokazały, że podkarpacki związek ciągle stanowi nierozerwalny monolit i mówiąc piłkarskim językiem to ciągle jedna zwarta drużyna.

krosno

 

RELATED ARTICLES

Most Popular