GOSSM w Tarnobrzegu

63

Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Tarnobrzegu.

 

Trener koordynator Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Henryk Rożek informuje, że trwa ciągły nabór zawodników z rocznika 1999 do nowo powstałego GOSSM w Tarnobrzegu profil piłka nożna. Ośrodek został umiejscowiony w Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki mieszczącego się przy ul. Kopernika 18. Do klasy pierwszej  zostało powołanych dwóch trenerów: trener kl. I Artur Szkutnik oraz trener kl. II Maciej Wojnar. Obaj trenerzy na codzień  pracują z młodzieżą „Siarki” Tarnobrzeg, dodatkowo Artur Szkutnik jest trenerem kadry Podkarpackiego ZPN rocznik 1999.  Obowiązkiem trenerów w ośrodku jest zadbanie, raz,  o właściwy rozwój sportowy ucznia,  dwa, o właściwe – etyczne zachowanie uczniów, trzy, o dobre wyniki nauczania. W tym celu będą w stałym kontakcie z wychowawcą klasy,  z opiekunem w internacie oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Testy naborowe odbyły się w dwóch terminach  15 kwietnia i 17 czerwca 2012 r. na obiektach sportowych MOSiR  w Tarnobrzegu. W pierwszym terminie pod bacznym okiem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Norberta Mastalerza pomyślnie przebrnęło przez testy 18 zawodników, zaś w drugim terminie 3. Były to testy sprawności ogólnej (Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej) oraz sprawności specjalnej. Kolejnym etapem właściwego naboru była konsultacja szkoleniowa organizowana przez Podkarpacki ZPN w dniu 6 czerwca 2012 r. dla wyróżniających się zawodników z okolic Stalowej Woli i Tarnobrzega. W sumie do notesów szkoleniowców trafiło 39 nazwisk potencjalnych uczniów GOSSM Tarnobrzeg. Przypomnę tylko, że w jednej klasie nie może być więcej niż 24 uczniów z zachowaniem parytetu max. 30% z jednego klubu. Nadrzędną ideą wszystkich ośrodków szkoleniowych w Polsce jest umożliwić właściwy rozwój sportowy uczniom wybitnie utalentowanym, przy zachowaniu przynależności klubowej.  W tym celu, na mocy porozumienia pomiędzy MSiT  a PZPN uczniowie GOSSM mają zapewnione bezpłatnie:

  • zajęcia treningowe zintegrowane z planem dydaktycznym szkoły
  • sprzęt treningowy i meczowy
  • zgrupowania szkoleniowe (zielone szkoły)
  • wykwalifikowaną kadrę trenerską
  • odpowiednią bazę szkoleniową
  • cykliczne badania lekarskie

 

 Należy wyjaśnić jeszcze jeden bardzo istotny czynnik funkcjonowania GOSSM. Obowiązkiem ucznia jest uczestniczenie w zajęciach sportowych i dydaktycznych w ośrodku od poniedziałku do piątku, zaś w weekend ma rozegrać mecz mistrzowski w klubie macierzystym. Mimo tych wszystkich przywilejów i udogodnień są jeszcze wolne miejsca w ośrodku. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z trenerem koordynatorem Podkarpackiego ZPN Henrykiem Rożkiem tel. 505272704 lub trenerem Arturem Szkutnikiem tel. 668491889.

 

 

Trener Koordynator

Podkarpackiego ZPN

    Henryk Rożek