Wydział Gier Podkarpackiego ZPN informuje

51

Wydział Gier Podkarpackiego ZPN  informuje, że istnieje możliwość utworzenia w nadchodzącym sezonie 2012/2013 osobnych rozgrywek, tylko dla rocznika 1997 (B2). Rozgrywki prowadzone byłyby w oparciu o  zapisy Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2012/2013. Nie obowiązują spadki oraz awanse. Start ligi uzależniony jest od liczby zgłoszeń, które (na oficjalnych pismach wraz z pieczątką klubową) należy dostarczyć do siedziby Związku do dnia 26.07.2012r., osobiście, bądź na nr fax: 17 853 43 30 lub drogą elektroniczną na adres: mnosek@podkarpackizpn.pl