Obchody Jubileuszu 85-lecia klubu LZS Grom

61
wyszatyce

W samo południe, w niedzielę 1 lipca rozpoczęły się obchody jubileuszu 85-lecia powstania klubu LZS Grom Wyszatyce. Na zaproszenie organizatorów udział w uroczystościach wzięli: prezes Pod. ZPN Kazimierz Greń, prezes OZPN Jarosław poseł Mieczysław Golba, członek zarządu Pod. ZPN Henryk Sowa oraz działacze OZPN  Józef Kowal, Jerzy Sitarz, Marcin Król i Andrzej Papciak.  Prezesi podkarpackiej centrali wręczyli prezesowi klubu Bogusławowi Bednarzowi okolicznościowy puchar i paterę oraz odznaczyli związkowymi odznakami wielu zasłużonych w rozwój wyszatyckiej  piłki nożnej. 

wyszatyce

wyszatyce1