sobota, 9 grudnia, 2023

Komunikat I

 

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej podczas IV posiedzenia  w dniu 29 czerwca 2012 r. podjął  jednogłośnie  uchwałę o zawieszeniu w prawach członka Związku,  kluby w nim zrzeszone: Błażowianka Błażowa, Szik Wola Rafałowska i Wenecjanka Lecka. Powodem zawieszenia jest wielokrotne naruszanie zapisów Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

RELATED ARTICLES

Most Popular