Rozgrywki młodzieżowe

137
tabela
Rozgrywki młodzieżowe – kategorie wiekowe w sezonie 2012/2013
W zakładce „do pobrania” znajduje się formularz „zgłoszenie drużyn do rozgrywek”

Wydział Gier Podkarpackiego ZPN informuje, że kluby wszystkich klas rozgrywkowych mogą zgłaszać dowolną liczbę drużyn do rozgrywek na następny sezon w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca. W przypadku nie nadesłania zgłoszenia w ww. terminie klub musi wnieść opłatę w wysokości 100 zł.

Po 15 lipca klub nie jest dopuszczony do rozgrywek i nie ma możliwości zgłoszenia dodatkowych zespołów.

Kluby, które uzyskały awans do wyższej klasy rozgrywkowej, zgłosiły się do rozgrywek po raz pierwszy lub reaktywowały swój udział w systemie rozgrywek muszą do 25 czerwca każdego roku wystąpić do właściwej Komisji ds. Licencji Klubowych o wydanie licencji na grę w danej klasie rozgrywkowej.

tabela