Stanowisko Zarządu Podkarpackiego ZPN

49

Stanowisko Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej dotyczące zabrania przez Prezesa Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorza Lato biletów na mecze polskiej reprezentacji rozgrywanych podczas Euro 2012.

Oświadczamy, że samowolną i bezprawną decyzją Prezesa Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorza Lato, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej został pozbawiony możliwości zakupu jakichkolwiek biletów na Euro 2012, pomimo podjęcia przez Zarząd Polskiego ZPN w dniu 24 stycznia 2012 uchwały w sprawie podziału biletów na Euro 2012, na mocy, której Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej przyznano 318 biletów.

Zarząd Pod. ZPN protestuje przeciwko rażącemu dyskryminowaniu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej przez prezesa Grzegorza Lato, który przecież został prezesem dzięki głosom delegatów z Podkarpacia.  Zwracamy uwagę, że Polski Związek Piłki Nożnej nie jest jego prywatną firmą, a turniej Euro 2012 nie jest jego prywatnym przedsięwzięciem.

W związku z wysoce nagannym postępowaniem Grzegorza Lato, Zarząd Pod. ZPN popiera działania prawne podjęte z inicjatywy Prezesa Kazimierza Grenia, polegające na zawiadomieniu Ministra Sportu i Turystyki Joanny Muchy, prokuratury i CBA, zmierzające do wyjaśnienia tej bulwersującej sprawy i ukarania osób winnych złamania uchwały Zarządu PZPN.

Oświadczamy również, że nie mamy nic wspólnego z powołaniem przez Grzegorza Lato komisji ds. podziału biletów, ani z dystrybucją biletów przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski.

               Zarząd                            

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej      

poniżej podpisy wszystkich członków Zarządu


Stanowisko Zarządu Podkarpackiego ZPN – podpisy wszystkich członków Zarządu