poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Sprawozdanie

Sprawozdanie z kursów trenera UEFA-B w Rzeszowie i Jarosławiu organizowanych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej przy współpracy z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Jarosławiu


Trener koordynator Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Henryk Rożek z dużą satysfakcją informuje, iż kolejne kursy trenera UEFA-B zostały pomyślnie zakończone. Odbywały się w Rzeszowie i Jarosławiu w ścisłej współpracy z Okręgowym  Związkiem Piłki Nożnej w Jarosławiu.
          Tradycyjnie już merytoryczny nadzór nad kursami objął Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń.
Program wykładów i ćwiczeń został zrealizowany w całości od 14 stycznia do 31 marca 2012r.  
Właściwą realizację treści programowych części ogólnej i specjalistycznej  gwarantowali tacy wykładowcy jak:

1.Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak,

2.Dr Janusz Zieliński,

3.Dr Emil Zadarko,

4.Dr Agnieszka Szybisty,

5.Dr Zbigniew Barabasz, trener klasy I,

6.Dr Edyta Nizioł,

7.Dr Maciej Huzarski, trener klasy I UEFA A,

8.Dr Dariusz Śledziewski, trener klasy mistrzowskiej, Przewodniczący Wydziału Szkolenia PZPN,
   Dyrektor Szkoły Trenerów – AWF Warszawa, przewodniczący komisji egzaminacyjnej,

9.Mgr Ryszard Kuźma, trener klasy I UEFA PRO, członek komisji egzaminacyjnej,

10.Daniel Kijak, trener klasy I UEFA A,

11.Henryk Łaskarzewski, trener klasy I, członek komisji egzaminacyjnej,

12.Mgr Przemysław Matuła, trener klasy I UEFA A,

13.Mgr Artur Łuczyk, trener klasy I UEFA-A, członek komisji egzaminacyjnej,

14.Mgr Olaf Pokrywka, trener klasy II, członek komisji egzaminacyjnej

15.Mgr Robert Solnica, trener klasy I UEFA A ,

16.Mgr Grzegorz Stęchły, sędzia II Ligi,

17.Mgr Dariusz Tomas, trener klasy II,

18.Mgr Dariusz Jęczkowski, trener II klasy, GOSSM Krosno, członek komisji egzaminacyjnej


        Adepci  systematycznie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach a pojedyncze absencje wynikały z przypadków losowych. Zaliczenie części praktycznej ( przygotowanie konspektu i prowadzenie lekcji treningowej na zadany temat ) wykazało dobry poziom nabytych kompetencji i umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą.

Egzamin ustny z teorii przeprowadzono pod przewodnictwem  dr Dariusza Śledziewskiego, który na tą okoliczność przyjechał z Warszawy.  Zgodnie z wymogami, uczestnicy losowali  jeden z trzydziestu zestawów  pytań ( każdy zestaw składał się z czterech pytań ).

              Dr  Śledziewski podkreślał bardzo dobre przygotowanie kursantów do egzaminu, wyniki  końcowe dobrze świadczą o  przeprowadzonym procesie dydaktycznym i prawidłowym rozłożeniu akcentów szkoleniowych.  Wszyscy kursanci  pomyślnie zdali egzamin końcowy kursu. W sumie kadra szkoleniowa Podkarpacia  powiększyła się o 64  trenerów UEFA-B. 

             Zarówno kurs w Jarosławiu jak i w Rzeszowie odbywał się dwuetapowo. W Jarosławiu część ogólną kursu przeprowadzono w Urzędzie Starostwa Powiatowego, zajęcia z części specjalistycznej odbywały się w Zespole Szkół DGiL. Podobną strukturę miał  kurs organizowany w Rzeszowie. Część ogólną i specjalistyczną zorganizowano w salach dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w hali sportowej Z.S. Nr. I w Rzeszowie. Kadra wykładowców i uczestnicy kursu w Jarosławiu  podkreślali profesjonalizm i dyspozycyjność pracowników OZPN Jarosław Józefa Kowala, Andrzeja Papciaka i Marcina Króla, pomagających  w  realizacji kursu.

             Trenerzy prowadzący zajęcia i uczestnicy kursu dysponowali kompletem  przyborów i przyrządów pozwalającym na realizację tematów zajęć w sposób wyczerpujący i atrakcyjny.

             Uczestnicy kursów podkreślali wysokie wymagania jakie stawiali przed nimi prowadzący zajęcia trenerzy.

             Dużym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje z w/w wykładowcami. Zarówno zakończenie  kursu  w Rzeszowie jak i Jarosławiu miało uroczysty charakter.                    

             W Rzeszowie   Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierza Greń, pogratulował wszystkim uczestnikom pomyślnego zdania egzaminów oraz życzył samych sukcesów w codziennej pracy trenerskiej. W Jarosławiu  w obecności Prezesa  Kazimierza Grenia  Prezes Okręgowego ZPN Mieczysław Golba podziękował wszystkim zaangażowanym w sprawną realizację  kursu, następnie obaj Prezesi wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe upominki i Honorowe Odznaki OZPN Jarosław.

          Ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować wszystkim kursantom oraz osobom pomagającym sprawnie przeprowadzić kursy za bardzo duże zaangażowanie i nieocenioną życzliwość,   której doświadczałem przy każdym spotkaniu. Bardzo wierzę, że tego rodzaju kursy doprowadzą do wymiernego podniesienia poziomu szkolenia dzieci i młodzieży na Podkarpaciu..

Trener koordynator 
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Henryk Rożek


                      DSC01400 min DSC01409 min DSC01413 min

                      DSC01427 min DSC01440 min DSC01422 min


RELATED ARTICLES

Most Popular