Fragmenty Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Podkarpackiego ZPN

Fragmenty Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Podkarpackiego ZPN

CZ 1

CZ 2