Trener koordynator Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Henryk Rożek

87

Trener koordynator Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Henryk Rożek informuje, że kolejne zajęcia na kursie trenera UEFA-B w Jarosławiu rozpoczną się zgodnie z programem dnia 10 marca 2012 r. o godz. 8.00 w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych w Jarosławiu ul. Szkolna 2

Program zajęć:

10.03.2012 r.

8.00-13.00 – mgr Ryszard Kuźma, trener I klasy UEFA-PRO, dokumentacja pracy trenera, pedagogizacja-lekcje egzaminowane

11.03.2012 r.

8.00-11.00 – mgr Henryk Rożek, trener I klasy UEFA – A, pedagogizacja – lekcje egzaminowane

11.00-12.00 – mgr Kazimierz Greń – Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, struktury organizacyjne Podkarpackiego ZPN

12.15-14.00 – mgr Henryk Rożek, trener I klasy UEFA – A, pedagogizacja – lekcje egzaminowane


————————————————————-

 

Trener koordynator Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Henryk Rożek informuje, że kolejne zajęcia na kursie trenera UEFA-B w Rzeszowie rozpoczną się zgodnie z programem dnia 10 marca 2012 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Nr. 1 w Rzeszowie

Program zajęć:

10.03.2012 r.

9.00-10.00 – mgr Kazimierz Greń – Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, struktury organizacyjne Podkarpackiego ZPN

10.15-14.00 – mgr Henryk Rożek trener I klasy UEFA-A pedagogizacja – lekcje egzaminowane(cz. specjalistyczna – praktyka)

11.03.2012 r.

9.00-12.00 – mgr Ryszard Kuźma, trener I klasy, UEFA-PRO, taktyka cz. specjalistyczna – praktyka)