6- Krośnieńskie Forum Wychowania fizycznego i sportu

40

6- Krośnieńskie Forum Wychowania fizycznego i sportu

Zespołowe gry sportowe i ich uwarunkowania

W ramach projektu Wielkie Granie ponad granicami PL- SK