Podokręg Rzeszów

540

 

Wręczanie Pucharów za awans

Tradycyjne w pierwszych kolejkach nowego sezonu, beniaminkowie poszczególnych  klas rozgrywkowych otrzymują z rąk przedstawicieli Podokręgu Rzeszów symboliczne i pamiątkowe puchary. W ostatnich dniach kilku beniaminków oraz zespoły młodzieżowe, które zajęły w swoich grupach pierwsze miejsca zainaugurowało swoje występy przed własna publicznością w klasie Okręgowej, klasie „A” oraz w kilku grupach młodzieżowych.

Pamiątkowe Puchary zostały wręczone z rąk Prezesa Podokręgu Rzeszów Marka Hławko, Przewodniczącego Komisji Gier Kamila Hajduka oraz przez członków Zarządu, Komisji Gier 
i Dyscypliny Podokręgu Rzeszów. Podczas uroczystości nie zabrakło oczywiście przedstawicieli władz samorządowych.

W klasie Okręgowej Puchary zostały wręczone następującym zespołom: Bratek Bratkowice, 
KP Zabajka, Orzeł Wólka Niedźwiedzka, Start Brzóza Stadnicka

W klasie „A” pamiątkowe Puchary zostały wręczone następującym zespołom: Grom Mogielnica, Galicja Chmielnik, Orzeł Wysoka Głogowska, Staroniwa Rzeszów, LKS Wola Dalsza, Brzeg Białobrzegi, Pogórze Husów, Start Borek Stary, Kolorado Wola Chorzelowska, Vigor Trzęsówka oraz Barka Breń Osuchowski.

Wszystkim drużynom życzymy wygranych a Prezesom, działaczom oraz wszystkim sympatykom dużo zdrowia, wytrwałości oraz zaangażowania w nadchodzącym sezonie.

{gallery}podokreg-1{/gallery} 


 Turniej im. K. Górskiego
Spotkanie z wicemistrzami Polski

Prezes Pod. ZPN Kazimierz Greń na specjalnym spotkaniu uhonorował zawodników i sztab szkoleniowy, zdobywców II miejsca w Mistrzostwach Polski U-14,  pamiątkowymi statuetkami. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także wiceprezes Marek Hławko, trener koordynator Henryk Rożek oraz przewodniczący Wydziału Młodzieżowego Janusz Szczupak i przewodniczący Wydziału Gier Piotr Pezdan. Licznie na tę uroczystość przybyli także rodzice, niezmiernie dumni ze swych synów, powoli wkraczających w świat piłki na krajowym poziomie. 

W imieniu zawodników trenerom i działaczom związkowym podziękował kapitan Patryk Barszcz.

– Gratuluję zawodnikom i wszystkim trenerom zaangażowanym w to osiągnięcie. Cieszę się, że wysiłek organizacyjno – szkoleniowy dał tak wspaniały wynik sportowy – powiedział prezes Pod. ZPN Kazimierz Greń. – Wszystkie reprezentacje mogą liczyć na daleko posuniętą pomoc zarówno z mojej strony, Zarządu, jak i powołanych do tego szkoleniowych komórek związkowych. Gratuluję także rodzicom, pierwszym i najwierniejszym kibicom naszych medalistów – zakończył. 


{gallery}turniej-gorskiego{/gallery}


Kursokonferencja szkoleniowa

W sobotę odbyła się kursokonferencja szkoleniowa dla przedstawicieli klubów, okręgów i podokręgów organizowana przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.  Głównym prelegentem był prezes Kazimierz Greń, który poruszył wiele istotnych spraw związanych z działalnością Podkarpackiego ZPN oraz omówił najważniejsze zmiany w regulaminach rozgrywek na nowy sezon.

Wiesław Lada, wiceprezes Podkarpackiego ZPN omówił sprawy  licencji klubowych i warunków jakie należy spełnić, aby je otrzymać. Z kolei Marek Hławko, kolejny wiceprezes Podkarpackiego ZPN, zreferował kwestię związane z organizacją meczów piłkarskich i ich odpowiednim zabezpieczeniem. Swoje wystąpienie miał też Kamil Hajduk – przewodniczący Komisji Gier Podokręgu Rzeszów, który omówił zasady funkcjonowania systemu Extranet w odniesieniu do klubów piłkarskich. Prelegenci odpowiadali też na liczne pytania zaproszonych gości.

 DSC6569

 DSC6571


Obradował Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Piątek i sobota były niezwykle pracowitym dniem dla członków Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
Program obrad liczący kilkadziesiąt punktów wypełniły analizy i posumowanie minionego sezonu jak i organizacja rozgrywek sezonu 2014/15.
Przegłosowano powiększenie drużyn walczących o mistrzostwo  III ligi do 18 zespołów.
Przedyskutowano i zatwierdzono wraz ze zmianami Regulaminy Rozgrywek. Kluby otrzymają stosowne dokumenty, także w przystępnej wersji elektronicznej.
Posumowanie sezonu dotyczyło także relacji z występów kadr wojewódzkich, których uhonorowaniem był srebrny medal wywalczony przez kadrę U-14.
Zaplanowano i  zatwierdzono organizację pierwszego  w Polsce kursu UEFA Futsal B dla trenerów, który odbędzie się na Podkarpaciu.
Zarząd przyjął także inicjatywy organizacji innych  kursów trenerskich, spikerów, medycznych oraz dla kierowników ds. bezpieczeństwa.
– Jestem szczerze zadowolony z poddawanych pomysłów i  inicjatyw podnoszenia jakości funkcjonowania Związku oraz  sposobu podejścia do ich  realizacji przez odpowiednie, powołane do tego wydziały i komisje Pod. ZPN – podsumował obrady prezes Kazimierz Greń.

 DSC6549

 DSC6550

 DSC6551


podokregrzeszow

Komunikat
Podokręgu PN w Rzeszowie

Uprawnienie drużyn do rozgrywek (rejestracja zawodników, potwierdzenie PODSTAWOWYCH list zgłoszeń zarówno seniorów jak i grup młodzieżowych) należy dokonać w biurze Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie w godz.  
od 800 do 1700 w następujących dniach:

Podokręg Rzeszów

Kl. Okręgowa                                                       1 sierpnia 2014. (piątek)

Kl. A I, BVII                                                          6 sierpnia 2014 (środa)

Kl. AII, AIII                                                           7 sierpnia 2014 (czwartek)

Kl. BI, BII                                                 11 sierpnia 2014 (poniedziałek)

Kl. BIII, BIV                                                          12 sierpnia 2014 (wtorek)

Kl. BV, BVI                                                          13 sierpnia 2014 (środa)

Juniorzy starsi, juniorzy młodsi              18 sierpnia 2014 (poniedziałek)

Grupy trampkarzy oraz młodzików          19 sierpnia 2014 (wtorek)

Uprasza się o bezwzględne przestrzeganie terminów! 


TERMINARZE ROZGRYWEK PODOKRĘGU RZESZÓW NA SEZON 2014/2015

Komisja Gier Podokręgu PN w Rzeszowie informuje, że w linku poniżej dostępne są aktualne terminarze wszystkich klas rozgrywkowych na sezon 2014/2015. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem i przesłanie godzin rozpoczęcia meczów przez gospodarzy listem poleconym,

e-mailem (khajduk@podkarpackizpn.pl) lub faxem (17-853-43-30) 
w nieprzekraczalnych terminie: do dnia 28 lipca 2014r.

 W przypadku nie podania przez klub godzin meczów Komisja Gier Podokręgu Rzeszów ustali obligatoryjne terminy.

Terminarze na sezon 2014/2015 


KOMUNIKAT ZARZĄDU PODOKRĘGU RZESZÓW 

Zarząd Podokręgu PN w Rzeszowie informuje, że spotkania z klubami w Podokręgu PN w Rzeszowie przed rozpoczęciem sezonu 2014/2015 odbędą się w następujących terminach:

21.07.2013r.(poniedziałek) g:16:00      

Kolbuszowa, stadion Kolbuszowianka Kolbuszowa ul. Wolska 2

               – spotkanie z klubami AIII, BV, BVI, BVII

22.07.2013r.(wtorek) g:16:00    

Łańcut, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Armii Krajowej 57

– spotkanie z klubami klasy AII, BIII, BIV

23.07.2013r.(środa) g:17:00       

Świlcza, Hotel „Nowy Dwór” w Świlczy, Świlcza 146E

– spotkanie z klubami Klasy Okręgowej, AI, BI, BII

Na spotkaniach zostaną poruszone bieżące sprawy Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Podokręgu Rzeszów oraz zostaną omówione sprawy związane z systemem EXTRANET oraz terminarze na nowy sezon 
w poszczególnych grupach i kategoriach rozgrywkowych. Na zaproszenie Prezesa Podokręgu Rzeszów Marka Hławko w spotkaniach uczestniczyć będzie Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń.

Wszystkich przedstawicieli klubu serdecznie zapraszamy. 


 KOMUNIKAT KOMISJI ds. LICENCJI SĘDZIOWSKICH

PODKARPACKIEGO ZPN

Terminy składania wniosków licencyjnych przez sędziów

Podkarpackiego ZPN

– do 24 lipca br. – sędziowie szczebla centralnego, sędziowie III i IV ligi oraz sędziowie wszystkich klas rozgrywkowych Podkarpackiego ZPN

Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji:

– wniosek licencyjny na sezon 2014/2015 (w formacie A4) wypełniony i podpisany przez sędziego – załącznik nr 1. – wszyscy sędziowie

– sędziowie, posiadający licencję w sezonie 2013/2014 przedkładają również legitymację licencyjną.

– dwa  zdjęcia( dotyczy sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję).

– zaświadczenie lekarskie. – wszyscy sędziowie

– opłatę za ubezpieczenie

Decyzją Komisji Licencyjnej, sędziowie ubiegający się o nowe licencje sędziowskie  2014-2015, zobligowani zostają do dostarczenia nowych badań lekarskich wykonanych w czerwcu lub na początku lipca. Badania ważne przez rok będą pokrywały się z ważnością otrzymanej licencji. Wyjątkiem będą sędziowie, którzy otrzymają zgodę od lekarza na krócej niż rok. Nie będą przyjmowane wnioski ze starymi (ważnymi) badaniami lekarskimi.

Informujemy, że w składanych wraz z wnioskiem o nadanie licencji sędziowskiej badaniach lekarskich musi być ujęty okres ważności badań.

Badania mają być opisane przez lekarza, jako ważne na sezon rozgrywkowy 2014 / 2015 lub podany okres ważności badań określonych:  od dnia  ……  –  do dnia ….. .Na karcie badań powinien być zapis, że badania są ważne w odniesieniu po pełnienia funkcji sędziego piłki nożnej.

– Wnioski licencyjne, opłaty, kserokopie kart zdrowia, potwierdzenie wpłaty za ubezpieczenie 10 zł, zdjęcia – zbierają kierownicy poszczególnych grup szkoleniowych. Przewodniczący Kolegium Sędziów danego Okręgu lub Podokręgu jest zobowiązany do przekazania kompletu dokumentów wraz z jedną, imienną listą sędziów swojego Kolegium Sędziów do Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w nieprzekraczalnym terminie 24-07-2014r.

!!! Złożenie dokumentacji licencyjnej po terminie będzie skutkowało nieprzyznaniem licencji w najbliższym sezonie.

Przewodniczący KS
Podkarpackiego ZPN
Raf al Sawicki

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Sędziowskich
Podkarpackiego ZPN
Marek Hławko

wniosek

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/73


KOMUNIKAT KOMISJI GIER

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie poniżej w załączniku przedstawia drużyny, które uzyskały awans lub spadek z poszczególnych klas rozgrywkowych. Natomiast w linku poniżej dostępne są zweryfikowane tabele wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez Podokręg Rzeszów w sezonie 2013/2014.

Klasa Okręgowa:
Awans do IV ligi: Sawa Sonina
Spadek: Głogovia Głogów Młp.(AI), Iskra Jawornik Polski(AII), Piast Nowa Wieś(AI), Włókniarz Rakszawa(AII), Strug Tyczyn(AI), KS Przybyszówka(AI)

Klasa AI:
Awans do klasy Okręgowej: Bratek Bratkowice, KP Zabajka 
Spadek: Victoria Budy Głogowskie (BI), Diament Pstrągowa(BII), Zimowit Rzeszów(BI), Czarni Czudec(BII), Novi Nosówka(BII). Junak Rzeszów(BI)
Klasa AII:
Awans do klasy Okręgowej: Orzeł Wólka Niedźwiedzka, Start Brzóza Stadnicka
Spadek: ŁKS Łukawiec(BIV), Zorza Trzeboś(BIV),Leśna Wólka Podleśna(BIV), Tatyna Dylągówka(BIII)
Klasa AIII:
Awans do klasy Okręgowej Dębica: Ostrovia Ostrowy Baranowskie, Wilga Widełka
Spadek: Sokół Malinie(BV), LKS Babicha(BV)
Klasa BI:
Awans do klasy AI: Orzeł Wysoka Głogowska, Staroniwa Rzeszów
Klasa BII:
Awans do klasy AI: Galicja Chmielnik, Grom Mogielnica
Klasa BIII:
Awans do klasy AII: Start Borek Stary, Pogórze Husów
Klasa BIV:
Awans do klasy AII: LKS Wola Dalsza, Brzeg Białobrzegi
Klasa BV:
Awans do klasy AIII: Kolorado Wola Chorzelowska
Klasa BVI:
Awans do klasy AIII: Barka Breń Osuchowski

Klasa BVII:
Awans do klasy AIII: Vigor Trzęsówka

Klasa T-14, T-15 
(okręgowa juniorów starszych i młodszych)
Awans do II Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych (T-3): Resovia Rzeszów
Awans do II Podkarpackiej Ligi Juniorów Młodszych (T-4): Resovia Rzeszów

tabela

 Tabele po sezonie 2013-2014 


LKS Jodła Przychojec świętuje 35-lecie.

Przy pięknej pogodzie i w miłej sportowej atmosferze odbyły się obchody Jubileuszu LKS Jodły Przychojec.
Podkarpacki ZPN reprezentował wiceprezes Marek Hławko, który na ręce prezesa klubu Władysława Plichty przekazał okolicznościową paterę ze stosowanym grawerem oraz życzenia od prezesa Kazimierza Grenia i całego Zarządu wielu sukcesów sportowych i organizacyjnych.

Podokręg Stalowa Wola, którego członkiem jest Jodła Przychojec reprezentowali prezes Zenon Krówka i sekretarz Podkarpackiego ZPN Edward Chmura, którzy wraz z życzeniami wręczyli Jubileuszowy Puchar i oryginalną piłkę „brazuka”, jakimi są rozgrywane mecze na Mundialu w Brazylii .

Historię powstania i działalności klubu na przestrzeni 35 lat przedstawił szczegółowo prezes Władysław Plichta dziękując kierownictwu i pracownikom Podkarpackiego ZPN i Podokręgu Stalowa Wola za wzorową współpracę, a wójtowi Krzysztofowi Sobejko za wieloletnią pomoc logistyczno- finansową.

Uroczystość uświetnił Turniej o Puchar Wójta Gminy, a zwycięzcą jak przystało na Jubilata zostali piłkarze „ Jodły” Przychojec . 
Ktoś zapytał: – A dlaczego „ Jodła „? – Bo z racji tego, że jest tych drzew bardzo dużo przy drodze, od lat są drzewem-symbolem dla Przychojca – padła odpowiedź.

 1

2

3


FINAŁ PUCHARU POLSKI NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM

Rezerwiści wzięli Puchar

Piłkarze rezerw Stali Rzeszów w imponującym stylu sięgnęli po Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. W meczu rewanżowym po pasjonującym   pojedynku pokonali JKS Jarosław 5-3. W pierwszym meczu finałowym górą również byli podopieczni Adama Domaradzkiego, wygrywając 2-1.

Przed rewanżem fachowcy więcej szans mimo wszystko dawali JKS-owi. W końcu oba zespoły dzieli różnica dwóch klas rozgrywkowych. Na boisku nie było jednak widać, że to gospodarze nacodzień grają w III lidze, a ich rywale w rzeszowskiej okręgówce. Przyjezdni zaimponowali kombinacyjną grą, którą znakomicie kierował  Jakub Więcek. Bohaterem meczu został Sebastian Brocki. Napastnik Stali niemal w pojedynkę rozstrzygnął o jego losach. Cztery bramki jakie zdobył to nie lada wyczyn. JKS mimo, że musiał cały czas gonić wynik, ambitnie walczył do końca. Gospodarze mogli strzelić jednego bramkę więcej, ale rzutu karnego nie wykorzystał Maciej Saramak. Jego uderzenie obronił Dawid Kaszuba.

Po meczu obydwa zespoły nagrodził Marek Hławko wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Piłkarze i trenerzy JKS-u otrzymali srebrne medale i piłki meczowe. Stalowcy dostali złote krążki, efektowny puchar i komplet strojów meczowych. A największą nagrodą do zwycięzców jest awans do rozgrywek centralnych. – Życzę Stali i trenerowi Domaradzkiemu by ich przygoda z Pucharem Polski trwała jak najdłużej – powiedział do zwycięzców wiceprezes Hławko.   

II MECZ FINAŁOWY

JKS JAROSŁAW 3

STAL II RZESZÓW 5

(1-3)

0-1 Brocki (9.)
0-2 Brocki (27.)
0-3 Brocki (33.)
1-3 Gliniak (45.)
1-4 Brocki (50.)
2-4 Gliniak (57.)
3-4 Saramak (77. -rzut karny)
3-5 Maca (85.)

 JKS:Cisek – Barszczak (64. Jurczak), B.Kłak, Saramak, Klucznik, Soczek, Fedor (69. Cienki), Gliniak, Raba, Tyrawski, Kania (75. Babis)

 STAL II:Beszczyński (75. Kaszuba) – Daszyk, Drożdzal,Szybka, Lorenowicz, Łagowski, Jakubowski, Brocki (67. Żebrakowski), Więcek (88. Sitek), Szymański, (70. Rusin) Maca.

Pierwszy mecz finałowy: Stal II – JKS 2-1.

1

Piłkarze Stali w efektownym stylu wygrali Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim

2

Konrad Maca, kapitan Stali pamiątkowy puchar odebrał z rąk Marka Hławki wiceprezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

3

Drużyna JKS Jarosław otrzymała pamiątkowe medale i piłki meczowe

4

Drugi mecz finałowy obfitował w niesamowite emocje i bramki


90 lat LKS Błażowianka Błażowa

W niedzielne popołudnie odbyły się w Błażowej oficjalne uroczystości związane z jubileuszem LKS Błażowianka. Ten zasłużony dla środowiska klub powstał 90 lat temu. 
Zaproszenie prezesa klubu Jana Kustry przyjęli: prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń, prezes Podokręgu Rzeszów Marek Hławko, przedstawiciele władz gminy z burmistrzem Zygmuntem Kustrą na czele oraz liczne grono działaczy i byłych zawodników klubu.
Prezesi Podkarpackiego Związku uhonorowali brązowymi, srebrnymi, złotymi i honorowymi odznakami kilkunastu zasłużonych dla klubu działaczy. Prezes J. Kustra otrzymał także oryginalną, w kształcie boiska piłkarskiego paterę z życzeniami kolejnych tak cennych dla społeczności osiągnięć.
Prezes K. Greń wręczył także koszulkę reprezentanta Polski liczącemu 103 lata Władysławowi Kaczyńskiemu, byłemu zawodnikowi i działaczowi klubu. 
Historię LKS-u, popartą prezentacją multimedialną przedstawił twórca monografii, wydanej w formie przepięknego albumu, kronikarz klubu, pedagog z Futomy Zdzisław Chlebek. 
Uroczystość zakończyła się wykonaniem wspólnej, pamiątkowej fotografii.

 DSC5738

  DSC5733

 DSC5728

 DSC5699

Więcej zdjeć w galerii.


 Kadra U-15 grała w Szkocji

Reprezentacja Polski U-15 w dniach 14 –  20.06.2014 r. przebywała w Hamilton (Szkocja) rozgrywając dwa mecze kontrolne. Podkarpacie miało w tej ekipie dwóch swoich przedstawicieli. Z ramienia PZPN drużynie Bartłomieja Zalewskiego towarzyszył członek Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN Marek Hławko oraz powołany na ten sprawdzian piłkarz Igloopolu Dębica Aleksander Drobot.

– Bardzo  owocny sprawdzian od strony szkoleniowej, tej najmłodszej z naszych reprezentacji.  Olek Drobot zagrał jako zmiennik w obydwóch spotkaniach, prezentując się szkoleniowcom z dobrej strony. Do reprezentacji zostało powołanych wielu zawodników grających w klubach  europejskich. Miejmy nadzieję, że po analizie meczów uzyska uznanie u szkoleniowców i pomimo silnej konkurencji,  na stałe będzie znaczącym ogniwem tej drużyny – przekazał Marek Hławko.

W towarzyskim spotkaniu reprezentacja Polski U-15 (rocznik 1999) przegrała 1-2 (1-1) ze Szkocją. Trenerem kadry jest Bartłomiej Zalewski.

17 czerwca 2014, 20:00 – Hamilton (New Douglas Park)
Szkocja 2-1 Polska


Owen Gallagher 37, Lee Connelly 67 – Bartosz Wiktoruk 3
Polska:  Kacper Chorążka – Patryk Romański (78, Mateusz Bondarenko), Bartłomiej Gajda,  Adam Chrzanowski, Tomasz Makowski – Bartosz Wiktoruk (66, Aleksander Drobot), Maximilian Funk (41, Marek Mróz), 6. Damian Pawłowski (41, Riccardo Grym),  Mikołaj Kwietniewski, Jakub Obłój (41, Kacper Chodyna) –  Przemysław Macierzyński (61, Dawid Kurminowski).
żółta kartka: Kwietniewski (Polska).

Reprezentacja Polski U-15  wygrała 2-0 (1-0) w swoim drugim meczu towarzyskim ze Szkocją. 19 czerwca 2014, 16:00 – Hamilton (New Douglas Park)
Szkocja 0-2 Polska
Przemysław Macierzyński 10, Mikołaj Kwietniewski 51

Polska: Kamil Grabara – Patryk Romański (60 Maximilian Funk), Bartłomiej Gajda, Mateusz Bondarenko, Adam Chrzanowski – Kacper Chodyna (41 Jakub Obłój), Riccardo Grym (54 Damian Pawłowski), Tomasz Makowski, Mikołaj Kwietniewski (72 Aleksander Drobot), Bartosz Wiktoruk (72 Dawid Kurminowski) – Przemysław Macierzyński (60 Marek Mróz).

żółta kartka: Makowski.

Grano 2×40 minut.

{gallery}mundial{/gallery}


 KOMUNIKAT PODOKRĘGU RZESZÓW

Komisja Gier Podokręgu Rzeszów informuje, że do 30 czerwca 2014r. należy zgłosić drużyny do rozgrywek na sezon 2014/2015. W linku poniżej znajduje się druk zgłoszenia drużyny na nowy sezon. Prosimy o przestrzeganie w/w terminu i jak najszybsze przesłanie zgłoszenia pocztą, faxem 17 853-43-30 lub na e-mail: khajduk@podkarpackizpn.pl

Nie przestrzeganie w/w terminu będzie skutkowało nie przyjęciem drużyny do rozgrywek.

Formularz zgłoszenia (do pobrania) 


 10-lecie OZPN Jarosław

W dniu 20 maja 2014r. na stadionie JKS 1909 Jarosław odbyła się I część obchodów 10-lecia Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu. Wśród zaproszonych gości przez Prezesa Mieczysława Golbę był, Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń, Prezes Podokręgu Rzeszów Marek Hławko a także Prezesi OZPN Krosno oraz Podokręgu Dębica i Stalowa Wola. Wśród gości nie zabrakło także wielu samorządowców z terenu działalności OZPN Jarosław oraz działaczy związkowych.

Z rąk Prezesa Marka Hławko pamiątkową statuetkę za 10-letnią bardzo dobrą współpracę pomiędzy Podokręgiem Rzeszów a Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Jarosławiu odebrał Prezes OZPN Jarosław Mieczysław Golba.

Prezes Marek Hławko pogratulował wspaniałego jubileuszu oraz wszystkim działaczom pracujących w okręgu życzył dalszych sukcesów, wytrwałości, satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz związku i rozwoju piłkarstwa na terenie działania Okręgowego Związku.

1

2

3


Puchar Polski: Derby dla Stali II Rzeszów

W rozegranym w dniu 7 maja finale Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Rzeszów/Dębica zwyciężyła drużyna rezerw Stali Rzeszów, która pokonała III ligową Resovię Rzeszów 2:0. Bramki w tym meczu zdobyli Michał Żebrakowski oraz jego imiennik Michał Szymański. 
Wręczenia pamiątkowych medali, piłek oraz Pucharu dla zdobywcy Pucharu Polski dokonał Prezes Podokręgu Rzeszowskiego Marek Hławko oraz Przewodniczący Komisji Gier Podokręgu Rzeszowskiego Kamil Hajduk. 
Drużyna Stali II Rzeszów w następnym etapie rozgrywek Pucharu Polski zagra ze zwycięzcą meczu Cosmos Nowotaniec – LKS Pisarowce. Zwycięzca tego półfinału Wojewódzkiego Pucharu Polski spotka się ze zwycięzcą meczów rozegranych pomiędzy drużynami z OZPN Jarosław oraz Podokręgu Stalowa Wola.
Drużynie Stali II Rzeszów życzymy powodzenia i kolejnych sukcesów w Pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim.

{gallery}Derby_dla_Stali_II_Rzeszow{/gallery}


Zarząd Podokręgu Rzeszów

W dniu 30 kwietnia w Ropczycach odbyło się X posiedzenie Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie. Na zaproszenie Prezesa Marka Hławko udział wziął Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń, członek Komisji Rewizyjnej Janusz Pytel, Przewodniczący Komisji Licencyjnej Podokręgu Rzeszów Stanisław Róg oraz osoby związane z działalnością na terenie powiatu 
ropczycko-sędziszowskiego Roman Magdoń, Zenon Charchut i Kazimierz Jasek.
Na posiedzeniu Zarządu zostały omówione sprawy związane z systemem Extranet w nadchodzącym sezonie 2014/2015 a także informacje o bieżących rozgrywkach ligowych. Przedstawiono również system reorganizacji rozgrywek młodzieżowych od nowego sezonu rozgrywkowego. 
{gallery}posiedzenie-maj{/gallery} 


Finał Pucharu Polski na szczeblu Podokręgów

Puchar Polski na szczeblu Podokręgu Rzeszów zdobyła Stal Rzeszów II pokonując Resovię 2:0 (0:0) – bramki Żebrakowski i Szymański.
Medale obu drużynom oraz puchar zwycięzcom wręczył Prezes Podokręgu Marek Hławko w towarzystwie Przewodniczącego Wydziału Gier Kamila Hajduka.
Do życzeń, dla obu drużyn, dalszych sukcesów sportowych przyłączył się Prezes Kazimierz Greń.

 DSC4269

Fotorelacja w galerii.


 DERBY W FINALE PUCHARU POLSKI !!!

nowe-logo-podokreg                                     puchar-polski-pzpn

Finał Pucharu Polski na szczeblu Podokręgów Rzeszów – Dębica:

07 maja 2014 r. (środa) godz. 17:00

Stal II Rzeszów – Resovia Rzeszów

Podokręgu PN w Rzeszowie serdecznie zaprasza wszystkich kibiców piłki nożnej na Derby Rzeszowa w Finale Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Rzeszów-Dębica. 


W dniu 19.04.2014 w gościnnych miejscowościach Sonina oraz Bachórz zostały wręczone piłki meczowe firmy JAKO, które drużyny wygrały podczas losowania na XII Gali Piłkarskiej Podkarpacka NIKE 2013. Uroczystego wręczenia piłek dokonał Prezes Podokręgu Rzeszów Marek Hławko, Przewodniczący Komisji Gier Kamil Hajduk oraz Przewodniczący Komisji Licencyjnej Podokręgu Rzeszów Stanisław Róg.

Prezesom, działaczom oraz zawodnikom życzymy dużo zdrowia, pomyślności, zaangażowania oraz spełnienia marzeń zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej. 

nowa-galeria-5460834

P1100416

P1100417


KOMUNIKAT

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie informuje, że istnieje możliwość otrzymania bezpłatnych biletów na mecz finałowy Pucharu Polski pomiędzy drużynami Zagłębie Lubin – Zawisza Bydgoszcz, który zostanie rozegrany w dniu 2 maja o godzinie 18:30 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zgłoszenie zapotrzebowania na bilety należy wysyłać na adres e-mail: khajduk@podkarpackizpn.pl (należy podać imię, nazwisko oraz PESEL każdej osoby). Przyznanie biletów będzie zależało od kolejności zgłoszeń.

W razie pytań, osobą kontaktową w sprawie biletów jest Kamil Hajduk

kom. 505-276-524.

Biuro Informacji i Promocji
Podkarpackiego ZPN


KOMUNIKAT PODOKRĘGU PN W RZESZOWIE

            Komisja Gier Podokręgu PN w Rzeszowie informuje, że w związku z reorganizacją rozgrywek młodzieżowych w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej od sezonu 2014/2015 przedstawia zasady awansu drużyn z rozgrywek klasy okręgowej juniorów starszych i młodszych w sezonie 2013/2014. Awans z rozgrywek juniorów starszych i młodszych uzyskają drużyny, które zajmą 1 miejsce w tabeli.

            Drużyna, która zajmie 1 miejsce w grupie juniorów starszych uzyska awans do II Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych natomiast drużyna, która zajmie 1 miejsce w grupie juniorów młodszych uzyska awans do II Podkarpackiej Ligi Juniorów Młodszych.

            Komisja Gier Podokręgu PN w Rzeszowie informuje jednocześnie, że od nowego sezonu 2014/2015 klasa Okręgowa Juniorów Starszych i Młodszych będzie rozgrywała mecze w systemie osobnych grup rozgrywkowych.

            Stosowny aneks do awansu i spadków wszystkich grup młodzieżowych w sezonie 2014/2015 będzie opracowany i przedstawiony przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Przewodniczący                                                                                 Prezes
Komisji Gier Podokręgu Rzeszów                                                      Podokręgu Rzeszów
Kamil Hajduk                                                                                     Marek Hławko


zyczenia-podokreg


Niech zajączek szczodry będzie
I z jajeczkiem do Was przybędzie,
Niech święconka smaczna będzie,
a w dyngusa woda wszędzie
niechaj Wielkanocne życzenie
pełne nadziei i miłości
przyniesie sercu zadowolenia
dzisiaj i w przyszłości
Dla
prezesów, działaczy, zawodników,
sponsorów oraz sympatyków
klubów z podokręgu rzeszowskiego
życzy

                                                                                               Prezes Zarządu
                                                                                              Marek Hławko


KOMUNIKAT

Centralna Komisja Szkoleniowa Polskiego Związku Piłki Nożnej podała oficjalne wyniki egzaminów testów pisemnych z dnia 9 kwietnia 2014 r. Wszyscy podkarpaccy arbitrzy, którzy przystąpili do egzaminu zaliczyli testy. Wymienieni sędziowie uzyskali wyniki przekraczające  24 punkty kwalifikujące do zaliczenia.

Tomasz MROCZEK
Tomasz JAGIEŁA
Paweł MAŁODZIŃSKI
Paweł CHARCHUT
Witold KWAŚNY
Rafał GREŃ
Mateusz WARZOCHA
Michał ZIEMBA
Łukasz STRZĘPEK 


KOMUNIKAT

Kolejna kłamliwa informacja w GC Nowiny

            Nie oszczędza czytelników Nowin redaktor podpisujący się skrótem „tor”. W artykule „Sędziowie oblewali w Nowym Dworze” podał nieprawdziwe, niezgodne ze stanem faktycznym informacje.

Sprawa dotyczy egzaminów sędziowskich organizowanych przez Centralną Komisje Szkoleniową Polskiego Związku Piłki Nożnej na terenie całego kraju, które odbywały się w czterech ośrodkach.

Arbitrzy z  Małopolski, Świętokrzyskiego, Lubelskiego i Podkarpacia zdawali w Rzeszowie.  

Sugerowanie opinii publicznej, że sześciu arbitrów z Podkarpacia czekają egzaminy poprawkowe jest kłamstwem, które w jakimś stopniu uderza w dobre imię podkarpackich arbitrów.

Procedury egzaminacyjne przewidywały bowiem, że testy teoretyczne pisane w dniu 9 kwietnia będą sprawdzane w dniu 12 kwietnia na posiedzeniu Centralnej Komisji Szkoleniowej z udziałem kol.  przewodniczącego KS PZPN.

Bezczelnością i nadużyciem jest  informowanie o egzaminach poprawkowych przed ogłoszeniem oficjalnych wyników egzaminu.

Podkarpacki ZPN wraz z Podkarpackim Kolegium Sędziów będzie wnosił o zamieszczenie sprostowania i przeprosin na łamach GC Nowiny, bądź podejmie w tej sprawie  inne kroki natury prawnej.  

Biuro Informacji i Promocji 


KOMUNIKAT PODOKRĘGU RZESZÓW

            Podokręg Piłki Nożnej w Rzeszowie informuje, że od sezonu 2014/2015 kluby grające w Podokręgu Rzeszów będą miały w obowiązku mieć dostęp do panelu klubowego EXTRANET. Informujemy, że wraz ze zgłoszeniem klubu do rozgrywek na sezon 2014/2015 będzie konieczność dostarczenia również dokumentu potwierdzającego dostępność klubu do konta EXTRANET.

            Instrukcja panelu klubowego EXTRANET jest dostępna również na stronie Podokręgu Rzeszów a także na płytach CD z Regulaminami Rozgrywek Seniorów i Młodzieżowych na sezon 2013/2014 i następne.

W razie zapytań dotyczących systemu EXTRANET osoba kontaktową będzie Przewodniczący Komisji Gier Podokręgu Rzeszów Kamil Hajduk:

Tel. 505-276-524, e-mail: khajduk@podkarpackizpn.pl

Podrecznik użytkownika EXTRANET 


nowe-logo-podokreg                                     puchar-polski-pzpn 

Zestaw par Półfinału Pucharu Polski na szczeblu Podokręgów Rzeszów – Dębica:

23 kwiecień 2014 r. (środa) godz. 16:30

Sokół Kolbuszowa Dolna           –           Stal II Rzeszów
Astra Medynia Głogowska            –        Resovia Rzeszów

Mecze odbywają się 2×45 minut. W przypadku jakiegokolwiek remisu dogrywka 2×15 minut (bez „złotych lub srebrnych” bramek). W przypadku dalszego remisu rzuty karne  do wyłonienia zwycięzcy.
W rozgrywkach Pucharu Polski przepis o uczestnictwie młodzieżowców nie obowiązuje.
Każda z drużyn uprawniona jest do wymiany maksymalnie 5 zawodników podczas trwania zawodów.


KOMUNIKAT PODOKRĘGU RZESZÓW


Podokręg Piłki Nożnej w Rzeszowie udostępnia w poniższym linku interpretacje przepisów sędziowskich po najnowszych zmianach.

Prezes
Podokręgu PN w Rzeszowie
Marek Hławko

Interpretacje przepisów sędziowskich – link


Walne Zebranie Sprawozdawcze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

W piątek 14 marca 2014r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Sprawozdania z dokonań w latach 2012-2014 złożył Zarząd Podkarpackiego ZPN, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. 

Miłym akcentem Walnego Zebrania było wręczenie pamiątkowych odznak Podkarpackiego ZPN  oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wśród wyróżnionych znalazło się kilkanaście osób działających w strukturach Podokręgu Rzeszów, którzy otrzymali następujące odznaki.

Odznaki Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej:

Srebrna: Janusz Dąbrek, Rafał Greń, Józef Sołtys
Złota: Marek Krupa
Honorowa: Robert Skowron
Diamentowa: Ferdynand Kozub, Stanisław Miłoś

Odznaki Polskiego Związku Piłki Nożnej:

Brązowa: Janusz Błoński, Kamil Hajduk, Leszek Micek, Antoni Mularz,
Srebrne: Józef Wrona, Alfred Kuśta
Medal Brązowy: Marek Hławko

{gallery}walne-podokreg{/gallery}


Spotkanie z klubami III Ligi Lubelsko-Podkarpackiej

W piątek 07.03.2014r. w Lublinie odbyło się spotkanie organizacyjne klubów III Ligi Lubelsko-Podkarpackiej przed rundą wiosenną sezonu 2013/2014.  Przy stuprocentowej frekwencji klubów uczestniczących w rozgrywkach dokonano podsumowania rundy jesiennej, dokonano analizy pracy sędziów oraz omówiono sprawy organizacyjne i bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. Na zaproszenie prezesa Lubelskiego ZPN Zbigniewa Bartnika w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Podkarpackiego ZPN: wiceprezes Marek Hławko, sekretarz Edward Chmura oraz przewodniczący Wydziału Gier Mateusza Nosek.

Zebranie klubów poprzedziło spotkanie przedstawicieli obu Związków, naprzemiennie prowadzących rozgrywki III Ligi Lubelsko-Podkarpackiej, na którym rozprawiano o zmianach regulaminowych na przyszły sezon, m. in. rejestracji video spotkań i zasadach przyjmowania zorganizowanych grup kibiców gości. Tematem szczególnych rozważań była nowelizacja Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych oraz założenia systemu identyfikacji kibiców

Wszystkim klubom życzymy powodzenia w rundzie wiosennej!

1

2

3


Spotkanie z klubami powiatu mieleckiego i kolbuszowskiego

W piękny popołudniowy dzień 11 marca 2014 w gościnnym Hotelu Rado w Woli Chorzelowskiej odbyło się spotkanie z klubami z powiatu mieleckiego i powiatu kolbuszowskiego. Przybyłych przedstawicieli klubowych powitał Prezes Podokręgu PN w Rzeszowie Marek Hławko. Na spotkaniu obecni byli również, Członek Zarządu Józef Sołtys, Przewodniczący Komisji Gier Kamil Hajduk, , Przewodniczący Komisji Licencyjnej Stanisław Róg, kierownik grupy szkoleniowej Kolbuszowa Grzegorz Wrona, a także kierownictwo grupy Mielec Paweł Małodziński oraz Witold Gładyszewski. Spotkanie było dobrą okazją do wręczenia piłek meczowych, które zostały wylosowane podczas XII Gali Piłkarskiej Podkarpacka NIKE 2013. Na ręce prezesów klubów Smoczanka Mielec oraz Gryf Mielec piłki wręczył prezes Marek Hławko. Dodatkowo na spotkaniu zostały wręczone brązowe honorowe odznaki Podkarpackiego ZPN, które otrzymali: Kamil Rado, Mirosław Gonet oraz Julian Mikoś.

Na spotkaniu omówiono harmonogram rozgrywek w rundzie wiosennej, zmiany w systemie EXTRANET, sprawy sędziowskie oraz Regulamin Dyscyplinarny Podkarpackiego ZPN oraz Regulamin Rozgrywek na sezon 2013/2014.

1

2

3

5

4


Spotkanie z klubami powiatu łańcuckiego

W dniu 10 marca 2014 odbyło się kolejne spotkanie robocze dotyczące rozgrywek w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014. W łańcuckiej Hali MOSiR spotkali się delegaci klubów z powiatu łańcuckiego grających w klasie AII, BIII oraz BIV. Wśród zaproszonych przez Prezesa Podokręgu Rzeszów Marka Hławko gości był Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń, który w swym wystąpieniu podziękował działaczom klubowym za zaangażowanie w rozwój klubów, a także omówił bieżące funkcjonowanie Podkarpackiego ZPN. W spotkaniu oprócz działaczy klubowych udział wzięli również działacze Podokręgu Rzeszów: Wiceprezes Podokręgu Rzeszów Józef Wrona, Członek Zarządu Stanisław Anioł, Przewodniczący Komisji Gier Kamil Hajduk, Z-ca Przewodniczącego Komisji Dyscypliny Alfred Kuśta, Przewodniczący Komisji Licencyjnej Stanisław Róg oraz kierownik grupy szkoleniowej Nowa Sarzyna Dominik Paul.  Zaznaczyć należy, że frekwencja na spotkaniu była niemal stuprocentowa. Tematy poruszane na spotkaniu były związane z harmonogramem rozgrywek w rundzie wiosennej. Dotyczyły także systemu EXTRANET oraz spraw sędziowskich. Miłym akcentem było wręczenie brązowych odznak honorowych Podkarpackiego ZPN, które otrzymali: Rafał Bukała, Paweł Szydełko, Kamil Blok oraz Adam Gut.

spotkanie-lancut


Spotkanie z klubami Klasy Okręgowej

W dniu 03.03.14 w gościnnym Hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów klasy Okręgowej oraz klasy AI, BI oraz BII.  Na zaproszenie Prezesa Podokręgu Rzeszów Marka Hławko w spotkaniu uczestniczył Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń, który podziękował za zaproszenie a także przedstawił informacje o bieżącym funkcjonowaniu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Komisji Gier: Kamil Hajduk, Stanisław Róg oraz Sławomir Ferenc oraz członek Komisji Dyscypliny Alfred Kuśta.

Na spotkaniu omówiono harmonogram rozgrywek w rundzie wiosennej, sprawy sędziowskie oraz przedstawiono panel Extranet dla klubów piłkarskich. Przy okazji spotkania zostały wręczone również honorowe odznaki Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.  Brązową honorową odznakę Podkarpackiego ZPN otrzymał Tadeusz Moszkowicz oraz Jarosław Trawka natomiast złotą odznakę otrzymał Waldemar Pilecki, które wręczył Prezes Kazimierz Greń oraz Prezes Marek Hławko.

DSC3648

 DSC3652

 DSC3659

 DSC3668


Szkolenie Delegatów Meczowych i Kierowników ds. Bezpieczeństwa

Niemal stu słuchaczy z terenu działania Podkarpackiego ZPN wzięło udział w szkoleniu Delegatów Meczowych oraz Kierowników ds. Bezpieczeństwa. Prelekcje wygłosili: prezes Podk. ZPN Kazimierz Greń – „Omówienie różnych sytuacji związanych z organizacją zawodów piłkarskich”, Członek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN Tomasz Milewski – „Obowiązki kierownika ds. bezpieczeństwa oraz delegata meczowego w świetle Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej” oraz wiceprezes Podk. ZPN Marek Hławko – „Omówienie formularza organizatora zawodów i raportu delegata meczowego Podkarpackiego ZPN”.

Spotkanie zostało zakończone panelem dyskusyjnym, podczas którego goście mogli uzyskać fachowe odpowiedzi na pytania z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.

1

2

3


KOMUNIKAT ZARZĄDU PODOKRĘGU RZESZÓW

Zarząd Podokręgu PN w Rzeszowie informuje, że spotkania z klubami w Podokręgu PN w Rzeszowie przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2013/2014 odbędą się w następujących terminach:

03.03.2014r.(poniedziałek) g:16:00
Świlcza, Hotel „Nowy Dwór” w Świlczy
             – spotkanie z klubami Klasy Okręgowej, AI, BI, BII

10.03.2014r.(poniedziałek) g:16:00
Łańcut, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Armii Krajowej 57
            – spotkanie z klubami klasy AII, BIII, BIV

11.03.2014r.(wtorek) g:16:00
Wola Chorzelowska, Hotel Rado w Woli Chorzelowskiej, Wola Chorzelowska 56B.
            – spotkanie z klubami AIII, BV, BVI, BVII

Prezes
Podokręgu Rzeszowskiego
Marek Hławko


TERMINARZE ROZGRYWEK PODOKRĘGU RZESZÓW W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2013/2014

Komisja Gier Podokręgu PN w Rzeszowie informuje, że w linki poniżej dostępne są aktualne terminarze wszystkich klas rozgrywkowych na rundę wiosenną sezonu 2013/2014r. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem i przesłanie godzin rozpoczęcia meczów przez gospodarzy listem poleconym,

e-mailem(khajduk@podkarpackizpn.pl) lub

faxem (17-853-43-30) w nieprzekraczalnych terminie: do dnia 28 lutego

W przypadku nie podania przez klub godzin meczów Komisja Gier Podokręgu Rzeszów ustali obligatoryjne terminy.

Przewodniczący
Komisji Gier Podokręgu Rzeszów
Kamil Hajduk

Terminarze rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2013/2014


I Mistrzostwa Podkarpacia Kobiet w Futsalu

Sokół Kolbuszowa Dolna sięgnął po zwycięstwo w 1. Mistrzostwach Podkarpacia Kobiet w futsalu, które rozegrano 02.02.2014 r. w Przemyślu.

Drużyna Sokoła w finale pokonała 1-0 zespół z Nowojaworowska (Ukraina). W zawodach wzięło udział 7 zespołów (w tym 6 z Podkarpacia). Brązowe medale zawisły na szyjach zawodniczek Resovii, które w „małym finale” pokonały gospodynie – Motor Przemyśl 2-1.

Kolejność końcowa turnieju:
1.Sokół Kolbuszowa Dolna
2.Yantarocka Nowojaworowsk (Ukraina)
3.Resovia Rzeszów
4.Motor Przemyśl
5.Syrenka Roźwienica
6.San Gorzyce
7.Aquila Stalowa Wola

Najlepsza bramkarka: Laura Luchowska (Sokół)
Najlepsza strzelczyni: Oleksandra Bura (Yantarocka)

Pamiątkowe puchary oraz medale wręczyli działacze Podkarpackiego ZPN:  wiceprezes Mieczysław Golba, Łukasz Krawczyk, Janusz Szczupak, Mateusz Nosek oraz Kamil Hajduk. Nie zabrakło również gospodarza turnieju – wiceprezydenta Miasta Przemyśla – Pana Wojciecha Błachowicza.

Organizatorem turnieju był Motor Przemyśl oraz Komisja Futsalu Podkarpackiego ZPN. Serdeczne podziękowania dla Pana Józefa Jeweczko za zaangażowanie w organizację zawodów.

golba

golb2


Spotkanie w TVP Rzeszów…

W dniu 03.02.14 w siedzibie TVP Rzeszów miało miejsce spotkanie, podczas którego odbyło się uroczyste przekazanie przedmiotów zlicytowanych w ramach tegorocznej XXII  edycji  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród zwycięzców była osoba, która wylicytowała koszulkę reprezentacji Polski podpisaną przez Roberta Lewandowskiego a przekazaną przez Członka Zarządu PZPN Kazimierza Grenia. Uroczystego wręczenia koszulki dokonał Wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Marek Hławko.

1606414 574280902662004 724875421 o

1891471 574280899328671 1366457642 o


Podokręg Piłki Nożnej w Dębicy ma 30 lat!!!

W dniu 1 lutego 2014r. w gościnnym hotelu „Grand Chotowa” odbył się jubileusz 30-lecia Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy. Wśród zaproszonych gości był m.in. Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń, Poseł na Sejm RP Jan Bury, Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik a także wielu samorządowców z terenu działalności Podokręgu Dębica. 

Podokręg Rzeszowski reprezentował Prezes Zarządu Marek Hławko, Wiceprezes Tadeusz Kulik oraz Sekretarz Kamil Hajduk.

Z rąk Prezesa Marka Hławko pamiątkową statuetkę za 12-letnią współpracę pomiędzy Podokręgiem Rzeszów a Podokręgiem Dębica odebrał Prezes Zarządu Podokręgu Dębica Wiesław Lada.

Prezes pogratulował wspaniałego jubileuszu oraz wszystkim członkom Komisji działających w podokręgu dalszych sukcesów, wytrwałości oraz satysfakcji 
z wykonywanej pracy na rzecz związku i rozwoju piłkarstwa zarówno w podokręgu jak i w województwie.

1

2

3

4

5Trenerzy i instruktorzy piłki nożnej
Kluby Podkarpackiego ZPN

W nawiązaniu do Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  oraz § 12 Regulaminu Rozgrywek Podkarpackiego ZPN przypomina  się o obowiązku posiadania licencji do prowadzenia zespołów w rozgrywkach piłki nożnej. Prosimy trenerów, którzy:

•    prowadzą zespoły, a nie posiadających licencji trenerskiej
•    zamierzają podjąć pracę na stanowisku trenera
•    posiadają licencje trenerską, której ważność się skończyła o złożenie wniosku o jej przyznanie lub przedłużenie wraz z wymaganymi dokumentami w biurze Podkarpackiego ZPN w siedzibie Związku ul. Ks. Jałowego 6A 35-010 Rzeszów.

 Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN trenerzy wnoszą opłatę w kwocie:

•    Licencja „PZPN A” – 100 zł. za rok, możliwość uzyskania do 3 lat. 
Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu trenera klasy: UEFA PRO, UEFA A, Mistrzowskiej, I – szej, II – giej.

Licencja Trenerska PZPN A uprawnia do trenowania na terytorium Polskiego Związku Piłki Nożnej zespołów piłki nożnej seniorów do III Ligi włącznie oraz innych zespołów seniorów i seniorek, młodzieżowych i dziecięcych.

•    Licencja „PZPN A-mł.” – 50 zł. za rok, możliwość uzyskania do 3 lat. 
Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu trenera klasy: UEFA PRO, UEFA A, Mistrzowskiej, I – szej, II – giej.

Licencja Trenerska PZPN A-mł. uprawnia do trenowania na terytorium Polskiego Związku Piłki Nożnej zespołów piłki nożnej seniorów do V/Okręgowej Ligi włącznie oraz innych zespołów seniorów i seniorek, młodzieżowych i dziecięcych.

•     Licencja „PZPN B” – 50 zł. za rok, możliwość uzyskania do 3 lat.
Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu klasy: co najmniej instruktor sportu-specjalność piłka nożna lub trenera UEFA B.

Licencja Trenerska PZPN B uprawnia do trenowania na terytorium Polskiego Związku Piłki Nożnej seniorów do V /Okręgowej Ligi włącznie oraz zespołów młodzieżowych i dziecięcych z wyjątkiem zespołów juniorów starszych  i młodszych występujących w ligach wojewódzkich ( I, II Liga Podkarpacka)

•    Licencja „PZPN C” – 50 zł. za rok, możliwość uzyskania do 3 lat. 
Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu klasy: co najmniej trenera PZPN C lub animatora sportu – specjalność piłka nożna

Licencja Trenerska PZPN C uprawnia do trenowania na terytorium Polskiego Związku Piłki Nożnej  dzieci do 12 roku.

Trenerzy starający się o przyznanie licencji po raz pierwszy winni złożyć: wniosek o przyznanie licencji, kopia dowodu wpłaty, kopię dyplomu/legitymacji  trenera/instruktora, kopie zaświadczeń z udziału w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN i ZPN – y, 2 zdjęcia (35/45 mm).
Trenerzy starający się o przedłużenie licencji winni złożyć: wniosek o przedłużenie licencji, kopia dowodu wpłaty, kopie zaświadczeń z udziału w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN i ZPN – y  w okresie posiadania licencji oraz posiadaną LICENCJE TRENERSKĄ.

Wnioski o licencje, które zostaną złożone do dnia 28 lutego 2014 r. będą rozpatrywane w trybie zwyczajnym.
Wnioski o licencje złożone po 28 lutym 2014 r. będą potraktowane jako złożone w terminie nadzwyczajnym, co wiąże się z opłatami wynikającymi z § 13 pkt Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Prowadzenie zespołu przez trenera nie posiadającego odpowiedniej licencji będzie karane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Podkarpackiego ZPN.
Na stronie internetowej Podkarpackiego ZPN www.podkarpackizpn.pl znajduje się „do pobrania” – Wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji.

SEKRETARZ                                                                                       V-ce PREZES
Komisji Licencji Trenerskich                                                                 Podkarpackiego ZPN
Henryk Rożek                                                                                     PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                          Komisji Licencji Trenerskich
                                                                                                          Marek Hławko


W jedności siła

Tradycyjne spotkanie noworoczne z klubami tym razem odbyło się w Podokręgu Rzeszów. Przybyłym, noworoczne życzenia złożył Prezes Podokręgu Rzeszów Marek Hławko oraz Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń.

Przybyli przedstawiciele ponad 150 klubów oraz Prezesi wszystkich Okręgów/Podokręgów wchodzące w skład Naszego Związku Wojewódzkiego. Wyróżniono honorowymi odznakami kilkunastu działaczy klubowych.

Okolicznościową statuetką uhonorowano Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Kazimierza Kiełba w imieniu, którego odebrał Sekretarz Sędziszowa Jan Maroń.

1

2

3


zyczenia2013

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Pragniemy, by nasze rodziny przeżyły niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej bliskości i życzymy sobie wszystkiego co najlepsze. Najlepsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji, wielu sukcesów, bąbelkowego Sylwestra i spełnienia marzeń w Nowym 2014 Roku

Dla Prezesów, działaczy, zawodników,
sponsorów oraz sympatyków
klubów z podokręgu rzeszowskiego

życzy

Prezes Zarządu
Marek Hławko


Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2013/2014
okiem Prezesa Marka Hławko

Jak wiemy Podokręg Piłki Nożnej w Rzeszowie to największy Podokręg wśród 4 pozostałych Okręgów i Podokręgów. Podokręg rzeszowski terytorialnie liczy 216 klubów, które wchodzą w skład 7 powiatów (mielecki, kolbuszowski, rzeszowski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, łańcucki i leżajski). Większość klubów z powiatu ropczycko-sędziszowskiego,  i mieleckiego gra w Podokręgu Dębica natomiast część klubów z powiatu kolbuszowskiego grywa w Podokręgu Stalowa Wola.

Podokręg Rzeszów w sezonie 2013/2014 prowadzi 24 grupy rozgrywkowe, w tym 11 seniorskich( Klasa Okręgowa, 3 grupy „A” klasy oraz 7 grup  „B” klas) i 13 młodzieżowych (juniorzy starsi, młodsi, trampkarze starsi i młodsi oraz młodzicy starsi).

Rozgrywki w Klasie Okręgowej jak i w trzech grupach „A” klas są prowadzone w systemie Extranet, gdzie kluby mając założone konto mogą zobaczyć dokładny terminarz, aktualną tabelę, listę zawodników uprawnionych a także informacje dotyczące kar dyscyplinarnych poszczególnych zawodników.

W Podokręgu Rzeszów w rundzie jesiennej sezonu 2103/2014 rozegrano łącznie 1416 meczów w tym 789 w rozgrywkach mistrzowskich seniorów, 576 w rozgrywkach młodzieżowych i 51 w Pucharze Polski na szczeblu Podokręgów Rzeszów/Dębica. W półfinale, który zostanie rozegrany w miesiącu kwietniu 2014 roku zagrają następujące drużyny” Sokół Kolbuszowa Dolna, Stal II Rzeszów, Astra Medynia Głogowska, Resovia Rzeszów.

Komisja Gier i Komisja Dyscypliny to jak wiadomo serce każdego Podokręgu, które prowadzi i nadzoruje rozgrywki na niższych szczeblach rozgrywkowych.

Komisja Gier Podokręgu PN w Rzeszowie w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014  odbyła 16 posiedzeń, która działała w 10 osobowym gremium.  Komisja Gier nałożyła na kluby 30 Walkowerów: W seniorach zanotowano:

11 walkowerów (7  za nieuprawnionych zawodników, 4 za zdekompletowanie, brak licencji i nie przyjazd na zawody) natomiast w rozgrywkach juniorskich nałożono

19 walkowerów (15 za nieuprawnionych zawodników, 4 za nie przybycie na zawody). Negatywnym zjawiskiem zaobserwowanym w obecnym sezonie jest coraz powszechniejsze wpisywanie do składów zawodników nieuprawnionych do gry.  Trenerzy zamiast dać możliwość gry wychowankom, wolą grywać zawodnikami, którzy w różny sposób nie mogą oficjalnie uczestniczyć w grze w danym klubie czy danym terminie. Wychowywania, zabawa i wpajanie zasad „fair play” powinno być podstawowym elementem uczestnictwa w grze.

Komisja Gier przekazała Komisji Dyscypliny w rundzie jesiennej 192 sprawozdania Komisji Dyscypliny dotycząca zachowania zarówno zawodników, działaczy i sędziów.

Komisja Dyscypliny Podokręgu PN w Rzeszowie w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014 odbyła 14 posiedzeń a w skład tej komisji wchodziło 5 osób. Komisja Dyscypliny rozpatrzyła łącznie 192 sprawozdania i nałożyła łącznie 250 kar dyscyplinarnych.( dla zawodników, działaczy i sędziów)

W rundzie jesiennej Podokręg Rzeszów liczył 317 czynnych sędziów.

Sędziowie, którzy prowadzili mecze na szczeblu Podokręgu Rzeszów łącznie pokazali 3067 żółtych kartek i 132 czerwone kartki w tym:

Seniorzy: 2585 żółtych kartek, 110 czerwonych kartek
Juniorzy: 482 żółtych kartek, 22 czerwone kartki
Cieszy fakt, że Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Rzeszów działa w sposób dynamiczny i dostosowuje się poziomem do wszystkich zmian. Na plus można zaliczyć także, to że coraz to więcej młodych osób stara się o licencję sędziowską. Z pewnością jest to wielka zasługa młodego i ambitnego Kolegium Sędziowskiego w Podokręgu Rzeszów.

Prezes Podokręgu
Rzeszowskiego
Marek Hławko


 IV Halowy Turniej Sędziów Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Podokręgu Rzeszowskiego
 

W sobotę 14 grudnia 2013 r. w hali sportowo-widowiskowej Zespołu Szkół w Cmolasie odbył się IV Halowy Turniej Sędziów Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Podokręgu Rzeszowskiego. Na zaproszenie głównego organizatora imprezy – Grupy Szkoleniowej Sędziów w Kolbuszowej – w turnieju wzięły udział wszystkie grupy szkoleniowe Podokręgu Rzeszowskiego (Rzeszów, Mielec, Łańcut, Leżajsk, Nowa Sarzyna i Kolbuszowa), jak również sędziowskie reprezentację podokręgu Dębica i Stalowa Wola, które wystąpiły w charakterze gościnnym. W finale Rzeszów pokonał Leżajsk 1:0 zdobywając Puchar Prezesa Podokręgu Rzeszowskiego. Dalsze miejsca zajęli: III – Kolbuszowa, IV – Mielec, V – Nowa Sarzyna, VI –Łańcut.

Przed rozpoczęciem meczu o 3 miejsce odbył się pokazowy mecz pomiędzy Reprezentacją Podokręgu Rzeszów a Reprezentacja działaczy i sponsorów powiatu kolbuszowskiego. Podokręg Rzeszów reprezentowali Prezes Podokręgu Rzeszowskiego Marek Hławko, prezes Podokręgu Stalowa Wola Zenon Krówka, członek Zarządu podkarpackiego ZPN Grzegorz Romaniuk, Przewodniczący Wydziału Gier Mateusz Nosek oraz przedstawiciele Zarządu, Komisji Gier i Komisji Licencyjnej Podokręgu Rzeszów. W drużynie przeciwnej wystąpili miejscowi sponsorzy oraz działacze klubowi z terenu Kolbuszowej. Mecz towarzyski zakończył się wygraną drużyny z powiatu kolbuszowskiego 4-2 prowadzonej przez Andrzeja Skowrońskiego.

Po zakończeniu zmagań boiskowych miało miejsce uroczyste wręczenie nagród oraz pamiątkowych pucharów i dyplomów. Swoją obecnością zaszczycił uczestników turnieju Prezes Podkarpackiego ZPN – Kazimierz Greń, który na ręce gospodarza cmolaskiego ziemi Pana wójta Eugeniusza Galka złożył pamiątkowy puchar, dziękując za wszelką pomoc i życzliwość w organizacji Turnieju. W  uroczystości wręczania nagród uczestniczyli Marek Hławko i Zenon Krówka. Wszystkim grupom szkoleniowym zostały wręczone dyplomy oraz pamiątkowe puchary.  Pamiątkowe statuetki i nagrody trafiły również na ręce najlepszych zawodników spotkania. Zaszczytny tytuł króla strzelców wywalczył Jacek Węgrzyn z Mielca, natomiast statuetkę dla najlepszego bramkarza otrzymał Michał Potępa z Grupy Szkoleniowej Sędziów w Kolbuszowej, które wręczali Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń oraz Prezes Podokręgu Rzeszów Marek Hławko.

Na zakończenie Prezes Podokręgu Rzeszowskiego podziękował za bardzo dobrą organizację i przeprowadzenie turnieju Andrzejowi Wieczerzakowi oraz Grzegorzowi Wronie – kierownikowi grupy szkoleniowej Kolbuszowa.  

dsc 0276a

IMG 7360a


KOMUNIKAT KOMISJI FUTSALU

Komisja Futsalu przy Podkarpackim Związku Piłki Nożnej zaprasza do udziału w rozgrywkach halowych organizowanych w sezonie 2013/14:

Mistrzostwa Podkarpacia Oldbojów – Nowosielce 26 stycznia 2014 (zawodnicy +35, rocznik 1979 i starsi),
Mistrzostwa Podkarpacia Kobiet – Przemyśl 2 lutego 2014
Futsalowa Podkarpacka Liga Mistrzów – 9 marca 2014 (z udziałem najlepszych zespołów lig halowych z województwa).

Pytania i zgłoszenia: Łukasz Krawczyk   kontakt@futsalpodkarpacki.pl   tel. 600 418 812


 50 LAT BŁĘKITNYCH

W dniu 29 listopada 2013r. na zaproszenie Zarządu MKS Błękitni Ropczyce w jubileuszu 50-ecia miejscowego klubu uczestniczyło wiele osób ze ścisłego grona Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Swoją obecnością zaszczycili Wiceprezes Podkarpackiego ZPN i Prezes Podokręgu Rzeszów Marek Hławko, Wiceprezes Podkarpackiego ZPN i Prezes OZPN Jarosław Mieczysław Golba, Wiceprezes Podkarpackiego ZPN i Prezes Podokręgu Dębca Wiesław Lada, Wiceprezes Podkarpackiego ZPN i Prezes Podokręgu Stalowa Wola Zenon Krówka, Sekretarz Podkarpackiego ZPN Bogusław Szczurek  oraz Wiceprezes OZPN Krosno Grzegorz Bara. Ponadto wśród gości znaleźli się członkowie Zarządu Podkarpackiego ZPN, Edward Chmura, Ryszard Broda, Trener koordynator Henryk Roże, Przewodniczący Wydziału Szkolenia Leszek Rejus, Wydziału Młodzieżowego Janusz Szczupak, Wydziału Gier Mateusz Nosek, Sekretarz Podokręgu Rzeszów Kamil Hajduk oraz kierownik biura Podkarpackiego ZPN Karolina Kozak.

W imieniu swoim oraz nieobecnego Prezesa Podkarpackiego ZPN Kazimierza Grenia pamiątkowy grawerton wręczył Prezes Marek Hławko, który jednocześnie podziękował działaczom MKS Błękitni Ropczyce za zaangażowanie, promowanie i krzewienie kultury fizycznej na terenie miejscowości i gminy Ropczyce.

Miejscowym zasłużonym ropczyckim działaczom zostały wręczone pamiątkowe odznaczenia związkowe (brązowe, srebrne, złote i honorowe).

Podokręg PN w Rzeszowie życzy dalszych sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

 {gallery}50blekitni{/gallery}


10-lecie KKS Gaudium Łężyny

W  sobotę 16 listopada w Łężynach uroczyście obchodzono jubileusz 10-lecia powstania KKS Gaudium Łężyny. Na zaproszenie Prezesa miejscowego klubu Stanisława Kurdziela  w jubileuszu wzięli udział Wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Marek Hławko, Wiceprezesi OZPN Krosno Grzegorz Bara i Jacek Adamski oraz członek Zarządu Podkarpackiego ZPN Piotr Suski.. Prezes Marek Hławko na ręce prezesa klubu złożył życzenia pomyślności i wręczył pamiątkową paterę i list gratulacyjny. Prezes podziękował również miejscowym sponsorom, dzięki którym istnienie klubu nie byłoby możliwe. Klubowi KKS Gaudium Łężyny życzymy dalszych sukcesów na niwie sportowej.

10lecie


KOMUNIKAT KOMISJI GIER

Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie przedstawia poniżej tabele końcowe z rundy jesiennej sezonu 2013/2014 oraz zaktualizowany aneks awansu i spadku Podokręgu Rzeszów w sezonie 2013/2014.

Przewodniczący                                                                                  Prezes
Komisji Gier Podokręgu w Rzeszowie                                                   Podokręgu Rzeszowskiego
Kamil Hajduk                                                                                      Marek Hławko

Pliki do pobrania:
Tabele końcowe z rundy jesiennej sezonu 2013/2014
Aneks awansu i spadku Podokręgu Rzeszów w sezonie 2013/2014


W związku z artykułem, który ukazał się w GC Nowiny w dniu 18.10.2013r. pt. „Zjazd działaczy w Olesznicy”, uczestnicy kursokonferencji zajęli stanowisko wobec nieprawdziwych tez zawartych w tej publikacji. 

PROTEST

Stanowczo protestujemy przeciwko notorycznemu szkalowaniu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i jego aktywnych działaczy.

Od dłuższego czasu obserwujemy tendencyjne redagowane teksty, opatrzone tytułami utrzymanymi w podobnym tonie na temat naszego Związku.

Celujący w tym  redaktorzy Waldemar Mazgaj i Tomasz Ryzner nie mają w tej  „twórczości” żadnych zahamowań.

Naszą czarę goryczy przelała informacja dotycząca zapowiedzi Kursokonferencji Szkoleniowo Informacyjnej zorganizowanej dla przedstawicieli Okręgów, Podokręgów i wielu klubów.

Insynuowanie w gazecie Nowiny, przez Tomasza Ryznera, za zgodą kierownika Działu Sportowego Waldemara Mazgaja, że spotykamy się w celach zabawowych, by jak to określił redaktor – imprezować, jest dla nas obraźliwe.

Na działalność w sporcie poświęcamy swój prywatny czas. Częstokroć wykładamy niemałe, prywatne środki finansowe. Działamy w piłce kosztem naszego wolnego czasu i życia rodzinnego. Nie zgadzamy się z takim traktowaniem naszej działalności przez redaktorów gazety Nowiny.

Kierownik Działu Sportowego nie wahał się dopuścić do druku, mocno kontrowersyjnego w swej wymowie artykułu dotyczącego śmierci naszego kolegi, przyjaciela. To działanie niegodne  dziennikarza, przedstawiciela zawodu uznawanego za profesję zaufania publicznego.

Protestujemy i apelujemy do kierownictwa wydawnictwa i samej gazety o natychmiastowe ukrócenie stosowanych przez wymienionych dziennikarzy praktyk.

podpisy


W dniu 18 września 2013r. na zaproszenie Komendanta Powiatowego  Policji w Kolbuszowej Stanisława Babuli odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa podczas rozgrywek piłkarskich na terenie powiatu kolbuszowskiego.

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej reprezentował Wiceprezes Marek Hławko, który omówił i przybliżył tematykę „ Odpowiedzialność dyscyplinarna klubów piłkarskich za incydenty wynikłe podczas meczów piłki nożnej oraz roli obserwatora”.  W debacie uczestniczyło również wielu działaczy lokalnych klubów piłkarskich, którzy z uwaga słuchali debaty na tematy bezpieczeństwa oraz wymogów technicznych na obiektach sportowych. 

18wrz

18wrz1

18wrz2


 Kolejne puchary wręczone!!!

W miniony weekend po raz kolejny w Podokręgu Rzeszów zostały wręczone Puchary za awanse do wyższych klas rozgrywkowych. Z rąk Prezesa Podokręgu Rzeszów Marka Hławki, Przewodniczącego Komisji Gier Kamila Hajduka oraz członka Komisji Dyscypliny Stanisława Ożoga pamiątkowy puchar został wręczony na ręce kapitana oraz Prezesa Zorzy Trzeboś Stanisława Deca.

W pozostałych miejscowościach członkowie Zarządu i Komisji Podokręgu Rzeszów wręczyli pamiątkowe puchary dla następujących drużyn:

Ostrovia ostrowy Baranowskie, LKS Jasionka, Tatyna Dylągówka, Wisłok Czarna oraz Puchar Fair Play dla klubu Orzeł Wólka Niedźwiedzka.

Wszystkim drużynom życzymy samych wygranych, Prezesom, działaczom oraz sympatykom poszczególnych drużyn dużo zdrowia, wytrwałości i zaangażowania w lokalny sport.

puchary-trzebos

    puchary-trzebos1 puchary-trzebos2


„Awanse” wręczone!!!

„Awans” – to najczęstsze słowo, które słyszymy na inauguracje rozgrywek przed każdym sezonem. Tradycyjny obyczaj praktykowany w każdym województwie w kraju rozpoczyna sezon wśród beniaminków, które uzyskały awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Tak samo stało się w Podokręgu Rzeszów, gdzie pamiątkowe puchary oraz piłki zostały wręczone przez Prezesa Podokręgu Rzeszowskiego Marka Hławko, Przewodniczącego Komisji Gier Podokręgu Rzeszów Kamila Hajduka oraz członków Zarządu i Komisji Gier Podokręgu Rzeszów dla kilku beniaminków klasy okręgowej i klasy „A”. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych, którzy są głównymi „sponsorami” klubów piłkarskich. Po uroczystościach wymieniono poglądy na temat funkcjonowania klubów, zaangażowania społeczności lokalnych w sport oraz rozwoju sportu w samorządach.

W klasie Okręgowej Puchary zostały wręczone następującym zespołom: Czarni Trześń, Tempo Cmolas, Jawor Krzemienica, Iskra Jawornik Polski, Piast Nowa Wieś. W klasie „A” uhonorowano następujące drużyny: Novia Nosówka, Diament Pstrągowa, Dromader Chrząstów, Smoczanka Mielec.

Wszystkim drużynom życzymy samych wygranych, Prezesom, działaczom oraz sympatykom poszczególnych drużyn dużo zdrowia, wytrwałości i zaangażowania w lokalny sport.

 wreczenie-pucharow wreczenie-pucharow1


podokreglogoKomunikat Podokręgu Rzeszów

Podokręg Piłki Nożnej w Rzeszowie informuje, że w poniższym linku znajduje się Aneks nr 1 w sprawie Awansu i spadku drużyn seniorskich w sezonie 2013/2014 przyjęty przez Zarząd Podokręgu Rzeszów w dniu 11.07.2013r.

Sekretarz                                                                                Prezes 
Podokręgu Rzeszowskiego                                                     Podokręgu Rzeszowskiego
Kamil Hajduk                                                                         Marek Hławko

Aneks nr 1 awanse i spadki sezonu 2013/2014


Przedsezonowe spotkania z klubami

Co roku u progu nowego sezonu piłkarskiego odbywają się spotkania z klubami w rzeszowskim podokręgu. Spotkania z klubami klasy okręgowej oraz  w grupach mieleckich, łańcuckich i rzeszowskich odbyły się w dniach 23,24,25 lipca. Inicjatorem spotkań był Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie, któremu przewodniczył Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie Marek Hławko. W każdym spotkaniu uczestniczył Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń oraz Przewodniczący Komisji Gier Podokręgu Rzeszów Kamil Hajduk.

W spotkaniach ponadto uczestniczyli działacze Podokręgu Rzeszów: Wiceprezes Podokręgu Rzeszów Józef Wrona, członkowie Zarządu Podokręgu Rzeszów Krzysztof Kwaśnik, Stanisław Anioł oraz przedstawiciel Komisji Gier Sławomir Ferenc, przedstawiciel Komisji Dyscypliny Alfred Kuśta oraz członkowie Kolegium Sędziów Podokręgu Rzeszów: Paweł Charchut, Witold Gładyszewski oraz Mateusz Warzocha.


Wszystkie spotkania przebiegały w kulturalnej atmosferze oraz w merytorycznych rozmowach. Na spotkaniach przedstawiano tabele po zakończonym sezonie 2012/2013, szczegółowy terminarz w poszczególnych klasach na sezon 2013/2014, przypomniano o najważniejszych zmianach w punktach regulaminu rozgrywek seniorów i drużyn młodzieżowych, przedstawiono działanie programu Extranet w panelu klubowym, oraz omówiono proces licencji klubowych na kolejne sezony.

Kolegium Sędziów Podokręgu PN w Rzeszowie poinformowało, że wszystkie spotkania sparingowe sędziowie będą sędziować bez gratyfikacji finansowych. Powyższa propozycja spotkała się z aprobatą Prezesów klubów.
Na spotkaniu wielu przedstawicieli klubów poruszyło temat sędziów, kar dyscyplinarnych, sposób rejestracji klubu w systemie Extranet.

psk1

psk2 psk3

psk4 psk5


podokreglogoTERMINARZE ROZGRYWEK PODOKRĘGU RZESZÓW

Komisja Gier Podokręgu PN w Rzeszowie informuje, że nastąpiła zmiana w terminarzach juniorów starszych i młodszych T-14, T-15, trampkarzu starszym T-22 oraz młodzików starszych T-26 W linku znajdują się aktualne terminarze w/w grup.

Przewodniczący
Komisji Gier Podokręgu Rzeszów
Kamil Hajduk

Terminarz T-14, T-15
Terminarz T-22
Terminarz T-26


podokreglogoTERMINARZE ROZGRYWEK PODOKRĘGU RZESZÓW

Komisja Gier Podokręgu PN w Rzeszowie informuje, że w linki poniżej dostępne są aktualne terminarze wszystkich klas rozgrywkowych. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem i przesłanie godzin rozpoczęcia meczów przez gospodarzy listem poleconym, e-mailem (khajduk@podkarpackizpn.pl) lub faxem(17-853-43-30) w nieprzekraczalnych terminie: do dnia 19 lipca

W przypadku nie podania przez klub godzin meczów Komisja Gier Podokręgu Rzeszów ustali obligatoryjne terminy.

Przewodniczący
Komisji Gier Podokręgu Rzeszów
Kamil Hajduk

Klasa Okręgowa
Terminarz AI
Terminarz AII
Terminarz AIII
Terminarz BI
Terminarz BII
Terminarz BIII
Terminarz BIV
Terminarz BV
Terminarz BVI
Terminarz BVII
Terminarz T-14, T-15
Terminarz T-15
Terminarz T-16
Terminarz T-17
Terminarz T-18
Terminarz T-19
Terminarz T-20
Terminarz T-21
Terminarz T-22
Terminarz T-23
Terminarz T-24
Terminarz T-25
Terminarz T-26


KOMUNIKAT  KOMISJI  LICENCYJNEJ  PODOKRĘGU  RZESZÓW

Komisja licencyjna Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 20 lipca 2013 wstrzymuje przyjmowanie wniosków oraz uzupełnień o wydanie licencji.

Kluby, które w w/w terminie nie złożą wymaganych dokumentów otrzymają odmowę wydania licencji i będą mogły ubiegać się o otrzymanie licencji w Odwoławczej Komisji Licencyjnej Podkarpackiego ZPN po dokonaniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 złotych /§ 19 ust.4 uchwały licencyjnej/

Dotyczy to klubów:

1.Herman Hermanowa                           uzupełnienie

2. Zimowit Rzeszów                              uzupełnienie

3. Błękit Żołynia                                   uzupełnienie

4. Plantator Nienadówka                       uzupełnienie

5.Marmury Przyłęk                                brak wniosku

6.Junak Rzeszów                                  uzupełnienie

7. Grom Mogielnica                              brak wniosku

8. Albatros Szufnarowa                        uzupełnienie

9. Płomyk Lutoryż                                brak wniosku

10.Tytan Rzeszów                                uzupełnienie

11.Wenicjanka Lecka                            uzupełnienie

12.Pogórze Bachórz                             brak wniosku

13.Brzeg Białobrzegi                            brak wniosku

14.Stobierna Krzywe                             brak wniosku

15.Las Zalesie                                      uzupełnienie

16.Atut Podborze                                 uzupełnienie

17.Błusk Górki                                      uzupełnienie

18.Rzedzian Rzędzianowice                  uzupełnienie

19.Tęcza Orłów                                    brak wniosku

20.Trotyl Zarębki                                  brak wniosku

21.Potok Dobrynin                               brak wniosku

22.Zacisze Trześń                                 uzupełnienie

23. Orzeł Kosowy                                 brak wniosku

24.Werynianka Werynia                         brak wniosku

Przewodniczący
Komisji Licencyjnej
Podokręgu Rzeszów
Tadeusz Kulik


         KOMUNIKAT KOMISJI GIER

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie poniżej w załączniku przedstawia tabele końcowe po sezonie 2012/2013 zarówno grup seniorskich jak i młodzieżowych

                                                                                                                                       Przewodniczący
Komisji Gier Podokręgu PN w Rzeszowie
                                                                                                          Kamil Hajduk

Tabele końcowe po sezonie 2012/2013


Otwarcie Hali Sportowo-Widowiskowej w Birczy

W dniu 30 czerwca 2013 r. odbyła się w Birczy uroczystość otwarcia Hali Sportowo – Widowiskowej i Kompleksu boisk „ORLIK 2012”. Z tej okazji na ręce Wójta Gminy Bircza zostały złożone życzenia i gratulacje od Prezesa Podokręgu PN w Rzeszowie Pana Marka Hławki. Wybudowanie obiektów sportowych jest dowodem wspólnej troski przede wszystkim o dzieci i młodzież na niwie sportowej. Takie obiekty krzewią sprawność fizyczną wśród społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Prezes Marek Hławko wyraził swoje przekonanie, iż wzbogacenie bazy sportowej z pewnością zaowocuje pozytywnymi efektami w realizacji zadań z zakresu wychowania fizycznego, zwłaszcza w dziedzinie piłki nożnej.

bircza

bircza2


Historyczny awans Niechobrza do IV Ligi

W dniu 30.06.2013 r. w Niechobrzu odbyło się uroczyste zakończenie sezonu 2012/2013, w którym to drużyna gospodarzy świętowała upragniony awans do IV ligi.

W przerwie meczu  odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowej patery dla działaczy klubu Jedność Niechobrz. Pamiątkowy grawerton na ręce Prezesa klubu Marka Krupy wręczył Prezes Podokręgu Rzeszowskiego  Marek Hławko oraz Przewodniczący Komisji Gier w Rzeszowie Kamil Hajduk.

Prezes Marek Hławko pogratulował zawodnikom, trenerom, działaczom i sponsorom awansu do IV ligi a także życzył dalszych sukcesów na niwie sportowej w nadchodzących latach

niechobrz

niechobrz1

niechobrz2


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW LICENCYJNYCH PRZEZ SĘDZIÓW KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZPN

– do 14 lipca br. – I ligi oraz asystenci I grupy
– do 20 lipca br. – wszystkie klasy rozgrywkowe

Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji:

– wniosek licencyjny (do pobrania ze strony internetowej Podkarpackiego ZPN, zakładka Kolegium Sędziów) podpisany przez sędziego, zawierający określenie klasy rozgrywkowej (po ogłoszeniu awansów i spadków)
– dwa zdjęcia (dotyczy tylko sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję)  
–  jedno zdjęcie (w przypadku przedłużania licencji).
– zaświadczenie lekarskie (ważne na okres sezonu 2013/2014)
– potwierdzenie opłaty licencyjnej zgodnie z Uchwałą nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich. (załącznik nr 2).
– kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem funkcji sędziego

Opłatę za licencję sędziowską należy dokonać u kierowników poszczególnych grup szkoleniowych na terenie działania Okręgów/Podokręgów

Przewodniczący poszczególnych Kolegiów Sędziów składają zebraną dokumentację 
(wnioski, opłaty licencyjne, zaświadczenia lekarskie, kopie polisy) do biura Podkarpackiego ZPN

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ DO POBRANIA W ZAKŁADCE „KOLEGIUM SĘDZIÓW”

WICEPREZES

Podkarpackiego ZPN

PRZEWODNICZĄCY

Komisji ds. Licencji Sędziowskich

Marek Hławko


Dziesięciolecie działalności Józefa Saponia na rzecz LKS „Plon”

23 czerwca br. władze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, samorządowcy Gminy Wadowice Górne, działacze, sportowcy oraz sympatycy Ludowego Klubu Sportowego „Plon” Kawęczyn uhonorowali za dziesięcioletnią działalność na rzecz LKS „Plon” – Józefa Saponia, człowieka który przyczynił się do reaktywowania w 2003 r. Klubu, jak również przez dziesięć lat piastował funkcję Prezesa. Okazją do podziękowań był jubileusz 10-lecia funkcjonowania Klubu w obecnej formule.

Wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Prezes Podokręgu Rzeszowskiego – Marek Hławko w obecności Józefa Sołtysa – członka Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie, Stefana  Rysaka – Wójta Gminy Wadowice Górne oraz Janusza Piechoty – Przewodniczącego Rady Gminy Wadowice Górne, udekorował Józefa Saponia Brązową Odznaką Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Z rąk Wójta Gminy, Józef Sapoń otrzymał okolicznościowy dyplom będący wyrazem uznania władz samorządowych gminy dla jego osiągnięć w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wadowice Górne, w tym wkład położony w reaktywację Ludowego Klubu Sportowego „Plon” w Kawęczynie oraz owocną pracę na rzecz Klubu podczas pełnienia funkcji Prezesa. Od przedstawicieli Klubu Józef Sapoń otrzymał okolicznościowy puchar będący podziękowaniem za „10-letnie kierowanie klubem”.

Prezes Marek Hławko w swoim wystąpieniu dziękował Józefowi Saponiowi za czas i energię poświęconą na rzecz rozwoju piłki nożnej, kierując przy tym słowa uznania dla jego energii, pasji oraz umiejętności menadżerskich. Wyraził nadzieję że ustąpienie z funkcji prezesa nie będzie oznaczało wycofania się z działalności na rzecz Klubu.

Podczas uroczystości Brązowymi Odznakami Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej odznaczeni zostali również zawodnicy LKS „Plon” Kawęczyn, którzy w bieżącym sezonie kończą długoletnią karierę zawodniczą, w tym: Janusz Knap, Mariusz Soja oraz Henryk Stepczyk. Zawodnicy otrzymali również z rąk działaczy klubowych okolicznościowe statuetki w podziękowaniu za wieloletnie reprezentowanie barw klubowych „Plonu” Kawęczyn.

plon1

plon plon3

plon4 plon2 


deichmannlogo
W weekend 8-9 czerwca 2013 odbył się I Finał Deichmanna w Rzeszowie w kategoriach U-11 oraz U-9. W okresie 8 tygodni od 20.04.2013r. w 22 miastach Polski odbywały się rozgrywki w ramach Minimistrzostw Deichamnna. Przez osiem weekendów rywalizowało w Rzeszowie ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych 250 chłopców skupionych w 26 drużynach.

Zwycięzcami w kategorii U-11 została Dania (zawodnicy Akademii Piłkarskiej ZIOMKI), natomiast kategorii U-9 została Polska (zawodnicy Szkółki Beniaminek Krosno). Zwycięzcy tych rozgrywek pojadą na ogólnopolski finał, który odbędzie się w dniach 21,22,23 czerwca do Opola.

Uroczystego zamknięcia turnieju oraz wręczenia nagród dokonał Wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Marek Hławko, a także Przewodniczący Komisji Gier Podokręgu Rzeszów Kamil Hajduk.

Gratulujemy zwycięskim drużynom  i liczymy na dobre występy w Finale Finałów.

deichmann deichmann2 deichmann3 deichmann4


ŚWIETNA GRA REPREZENTACJI AMATORÓW!!!!!

W pierwszym meczu finałowym UEFA Region’s Cup w makroregionie południowo-wschodnim nasza drużyna zwyciężyła w pierwszym meczu wyjazdowym z Małopolskim ZPN 2:0. Mecz rozegrano na sztucznej trawie w Myślenicach.

Mecz rewanżowy odbędzie się w dniu 12.06.13(środa) Ropczycach o godzinie 17:00

Małopolski ZPN – Podkarpacki ZPN 0-2 (0-0)

0-1 Brocki 69
0-2 Dąbek 75
Sędziował Mateusz Kowalski – Świętokrzyski ZPN.

MAŁOPOLSKI ZPN: Mastalerz– Czajka, Bienias, Garzeł, Pietras – Litewka (46 Majcherczyk), Gamrot, Szymoniak, Pietrzak, Komorek – Zając (65 Szczytyński)

PODKARPACKI ZPN: Daniel– Kardyś, Załucki, Czopko, Broda – Sedlaczek (34 Munia) Skała, Wolański(61 Skiba), Lech(46 Dąbek), –  Brocki –  Wanat (67 Staroń).

Świetne zawody rozegrali nasi reprezentanci na sztucznej trawie w Myślenicach. Pierwsza połowa to wyrównane zawody toczone głównie w środkowej strefie boiska. Małopolanie podejmowali nieskuteczne próby ataku. Najlepszą okazja dla teamu małopolskiego zmarnował tuż przed przerwą Litewka, który nie trafiając czysto w piłkę uderzył obok bramki. Natomiast reprezentant Podkarpacia Załucki po dobrze wykonanym rzucie rożnym wykonanym przez Wolańskiego minimalnie chybił trafiając obok słupka. W pierwszej połowie nasi zawodnicy skrzętnie i dokładnie realizowali taktyczne założenia duetu trenerskiego Robert Hap- Jakub Słomski ograniczając się do wyprowadzania kontrataków. Kluczowy moment meczu miał miejsce w 49 minucie gdzie w polu karnym został sfaulowany zawodnik gospodarzy, a sędzia prowadzący zawody wskazał na punkt 11 metra. Jedenastkę wykonał poszkodowany Zając jednak nasz bramkarz Wojciech Daniel wykazał się najwyższym bramkarskim kunsztem i zdołał sparować piłkę na rzut rożny. Obroniony rzut karny zdeprymował gospodarzy, a jednocześnie podziałał mobilizująco na poczynania naszej drużyny. Zawodnicy nasi  coraz śmielej i odważniej zaczęli atakować przenosząc ciężar gry na połowę rywali.  Dokonane zmiany w składzie spowodowały, iż jakość gry naszej drużyny zdecydowanie się podniosła.  Nasza drużyna posiadał w swoich szeregach zdecydowanego lidera i skutecznego egzekutora Sebastiana Brockiego strzelca pierwszego gola. Drugie celne trafienie po książkowej kontrze zapoczątkowanej przez Kardysia, który dograł na środek boiska do Brockiego a ten pięknym zagranie uruchomił prawoskrzydłowego Munię, który z pierwszej piłki dograł na przeciwległą stronę szesnastki a z pierwszej piłki piłkę uderzył Dąbek. Bramka marzenie!!!

Bezradne ataki drużyny Małopolski kończyły się na naszych defensorach, a wyprowadzane kontry mogły przynieść kolejne bramki, lecz Staroń i Broda uderzali niecelnie na bramkę przeciwników. W doliczonych czasie gry Broda mógł przypieczętować wysokie zwycięstwo, lecz w sytuacji sam na sam uderzył wprost w bramkarza.

Poczynania boiskowe bacznie śledzili członkowie kierownictwa Małopolskiego Związku z Prezesem Ryszardem Niemcem na czele oraz liczne grono szkoleniowców. Natomiast szefem naszej ekipy był Wiceprezes Podkarpackiego ZPN Marek Hławko, a obecny był także Przewodniczący Wydziału SzkoleniaLeszek Rejus.

Po zakończonym spotkaniu gratulacjom i pochwałom wobec naszej drużyny nie było końca, lecz Prezes Marek Hławko tonował optymistyczne nastroje mówiąc, że to dopiero pierwsza połowa rywalizacji z której należy się cieszyć i z poziomu sportowego i z wyniku jaki zaprezentowali nasi zawodnicy, lecz przed nami  druga trudniejsza połowa, która zostanie rozegrana w Ropczycach.

rc1

rc2

rc3

rc4


           rzeszow                                                                                                                            debica 

W piękny, słoneczny, upalny dzień 8 maja 2013r. rozegrany został wielki finał Pucharu Polski na szczeblu Podokręgów Rzeszów-Dębica. W wielkim finale na stadionie w Dębicy spotkały się drużyny Igloopolu oraz IV ligowa drużyna Strumyka Malawa. Zdobywcą Pucharu została drużyna miejscowa, która pokonała team z Malawy 4:0.

            Uroczystego wręczenia Pucharu i medali dla obydwu drużyn dokonali Prezes Podokręgu rzeszowskiego Marek Hławko, Prezes Podokręgu dębickiego Wiesław Lada, a także członkowie Komisji Gier Podokręgu Rzeszów Kamil Hajduk, Stanisław Róg oraz Joanna Jasek.

            W półfinale wojewódzkiego Pucharu Polski  Igloopol Dębica spotka się ze zwycięzca meczu Pucharu Polski na szczeblu OZPN Krosno Stal Sanok – Czarni Jasło.

            Drużynie Igloopolu Dębica, życzymy dalszych sukcesów w Pucharze Polski zarówno na szczeblu wojewódzkim, a w późniejszej fazie na szczeblu krajowym.

debica-rzeszow debica-rzeszow2

debica-rzeszow3


KOMUNIKAT PODOKRĘGU RZESZÓW

Podokręg Piłki Nożnej w Rzeszowie udostępnia w poniższym linku interpretacje przepisów do gry w piłkę nożną. Przepisy przedstawiają zmiany w sezonie 2012/2013.

                                                                                                                                                   Prezes
Podokręgu PN w Rzeszowie
Marek Hławko

Przepisy do gry w piłkę nożną zmiany w sezonie 2012/13


Przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2012/2013

Coroczne spotkania przed rundą wiosenna odbyły się w następujących dniach 19.02. – Kolbuszowa(klasy AIII,BV,BVI), 20.02.12-Łańcut(klasy AII,BIII,BIV), 21.02.13-Świlcza(klasa Okręgowa, AI,BI,BII).

Spotkanie prowadził Prezes podokręgu rzeszowskiego i Wiceprezes Podkarpackiego ZPN  Marek Hławko. W spotkaniach uczestniczyli również: Wiceprezes Podkarpackiego ZPN oraz Wiceprezes Podokręgu Rzeszów Tadeusz Kulik, Sekretarz Zarządu podokręgu Rzeszów a jednocześnie Przewodniczący Komisji Gier Kamil Hajduk, członkowie Zarządu Podokręgu Rzeszów oraz przedstawiciele Komisji Dyscypliny oraz Kolegium Sędziów. Spotkania cieszyły się ogromnym  zainteresowaniem  wśród działaczy klubowych z 8 powiatów, które wchodzą w strukturę Podokręgu Rzeszów.

Na spotkaniach przedstawiono terminarze na rundę wiosenną sezonu 2012/2013, przedstawiono funkcjonowanie systemu Extranet. Przedstawiając funkcjonowanie internetowego systemu Extranet Prezes Marek Hławko kładł szczególny nacisk aby kluby logowały się w „panelu klubowym Extranet” ponieważ w najbliższym czasie będzie to podstawową formą przekazu informacji pomiędzy związkiem a klubem. Prezes Tadeusz Kulik poruszył kwestię systemu licencyjnego dla klubów w nowym sezonie 20123/2014, natomiast Przewodniczący Komisji Gier Kamil Hajduk poruszył kwestie związane z rejestracją zawodników i zmian przynależności klubowej.

Prezes Marek Hławko  odniósł się do najnowszych informacji o interpretacji „przepisów gry w piłkę nożną”, i zobligował  Kolegium Sędziów do przygotowania i udostępnienia na ich własnej stronie oraz stronie Podokręgu Rzeszów tychże przepisów.

Miłą niespodzianką było wręczenie odznak dla zasłużonych działaczy, którzy przez wiele lat działali na rzecz rozwoju podkarpackiej piłki. Odznaki Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej otrzymali:

Brązowe: Piotr Stopa, Andrzej Surowiec

Srebrne: Jacek Cisek, Stanisław Czech

Honorowa: Leszek Micek

p1p2p3p4p5p6p7p8p9


W miesiącu lutym zakończyły się zmagania seniorów i juniorów w IV turnieju halowej piłki nożnej Herman Cup 2013 organizowanego prze LKS Herman Hermanowa. W zmaganiach juniorów starszych bezkonkurencyjna okazała się Stal Rzeszów podopieczni Adama Domaradzkiego w końcowej klasyfikacji wyprzedzili Iskrę Jawornik Polski oraz Jedność Niechobrz. Turniej seniorów wygrali gospodarze  – Herman Hermanowa. Najlepszym bramkarzem turnieju został Grzegorz Hass, który przez cały dzień nie puścił ani jednej bramki. Najlepszym strzelcem został Norbert Opoń ze Strugu Tyczyn, zaś najlepszym zawodnikiem Marcin Pietrucha z Resovii Rzeszów.

Wszystkie drużyny występujące w turnieju otrzymały  pamiątkowe upominki, które zostały wręczone przez Prezesa Podokręgu Rzeszowskiego Marka Hławko, Burmistrza Tyczyna Jana Hermaniuka, Dyrektor ds. marketingu Mariot Izabelę Ćwiąkałę oraz przez przedstawicieli Zarządu Podokręgu PN w Rzeszowie: Kamila Hajduka, Marka Krupę oraz Stanisława Roga.

Podsumowując turniej Prezes Marek Hławko pogratulował drużynom uczestniczącym w turniejach, podziękował sponsorom za włożony wkład finansowy i rzeczowy a  uczestnikom  zdrowia i powodzenia na boiskach w rundzie wiosennej sezonu 2012/2013 

hermanowa1

hermanowa2

hermanowa3


 W dniu 20. stycznia 2013 roku członkowie LKS „Głogovia” zebrali się w sali konferencyjnej klubu przy ulicy Fabrycznej 10 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

W zebraniu uczestniczył Prezes Podokręgu Rzeszowskiego, wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej  p. Marek Hławko. Po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborach komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków odbyło się wręczenie odznaczeń.

Z rąk Prezesa Marka Hławko Złotą Odznakę Podkarpackiego ZPN otrzymał Roman Ziemianin –prezes Zarządu w latach 2009-2012, a Honorową Odznakę Podkarpackiego ZPN otrzymał Karol Kamler-prezes Zarządu 3. kadencji / w latach 1998-2008 /. Za pracę na rzecz klubu w latach 2009-2012 pamiątkowe grawertony  otrzymali: Jan Baran, Hubert Bazan, Jerzy Borkowski, Ryszard Borodeńko, Jerzy Domański, Kazimierz Golema, Arkadiusz Jakubowski, Karol Kamler ,Władysław Ładoś, Jerzy Łuczak, Zbigniew Piekarz, Bronisław Stopa, Wacław Strojek, Zbigniew Sycz, Roman Ziemianin.

Pan Prezes Marek Hławko był pozytywnie zaskoczony osiągnięciami klubu w ostatnich latach stwierdzając, że praca z młodzieżą w klubie idzie w dobrym kierunku i należy ją kontynuować. Opowiadał również o celach Podkarpackiego ZPN i  współpracy związku z klubami

Prezes i Zarząd Podokręgu Rzeszów gratuluje Prezesowi Romanowi Ziemianinowi oraz nowo wybranemu zarządowi klubu Głogovia Głogów dalszych sukcesów, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz klubu i rozwoju piłkarstwa zarówno w gminie, powiecie i województwie.

  zebranie2 zebranie


W dniu 19 stycznia 2013r. w Hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy Prezes Podokręgu PN w Rzeszowie Marek Hławko zorganizował i poprowadził spotkanie noworoczne dla przedstawicieli klubów i działaczy piłkarskich z rzeszowskiego Podokręgu.

 Do noworocznych życzeń dla ludzi piłki z rzeszowskiego podokręgu przyłączyli się także zaproszeni prezesi:, Wiesław Lada – Podokręg PN Dębica, Zenon Krówka – Podokręg  PN Stalowa Wola- Grzegorz Bara z Okręgu  Krosno, Mikołaj Mach – Okręgowy ZPN Jarosław.

 Z inicjatywy Prezesa Marka Hławki odznaczono kilkunastu działaczy klubowych i związkowych honorowymi odznakami Podkarpackiego Związku Piłko Nożnej.

 Odznaczania otrzymali:

 Brązowe – Cwynar Andrzej, Dubiel Bronisław, Gakan Stanisław, Jasek Joanna, Jęczkowski Dariusz, Kaczmarek Ryszard, Kawa Marek, Kiełbasa Tomasz, Klin Ryszard, Kłusek Jan, Majcher Dariusz, Nosek Mateusz, Ożóg Marcin, Piórkowski Andrzej, Pogoda Gerard, Potoczny Łukasz, Sikora Marcin, Stec Adam, Stopa Piotr, Stybak Tomasz, Surowiec Andrzej, Wołowiec Marcin.

 Srebrne – Caryk Mieczysław, Cisek Jacek, Czech Stanisław, Ferenc Sławomir, Hajduk Kamil, Róg Stanisław, Więcław Czesław, Rożek Henryk.

 Złote – Charchut Zenon, Fornek Arkadiusz, Magdoń Roman, Miś Józef, Rysak Stefan, Ziemianin Roman

 Honorowe- Kamler Karol, Micek Leszek, Kocot Stanisław, Skiba Stanisław

 Brązowa Honorowa Odznaka PZPN – Stelmach Stanisław 

nd0

ndnd1nd2nd3

  


zyczenia


 KOMUNIKAT PODOKRĘGU RZESZÓW

Podokręg Piłki Nożnej w Rzeszowie informuje, że istnieje możliwość zorganizowania spotkań przedstawicieli klubów z sędziami dotyczących przepisów gry w piłkę nożną. Spotkania zorganizowane byłyby przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2012/2013. Chętne kluby prosimy o zgłoszenia do dnia 10 stycznia 2013r. na adres khajduk@podkarpackizpn.pl lub pod numerem telefonu 505-276-524

                                                                                                                                                   Prezes Podokręgu PN w Rzeszowie
                                                                                                                                                Marek Hławko


 KOMUNIKAT KOMISJI GIER

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie przedstawia poniżej tabele końcowe z rundy jesiennej sezonu 2012/2013 oraz zaktualizowany aneks spadku i awansu Podokręgu Rzeszów w sezonie 2012/2013.

                                                                                                                                                      Przewodniczący
         Komisji Gier Podokręgu PN
       w Rzeszowie

                                                                                                                                                          Kamil Hajduk

ANEKS nr 1 Podokręgu Rzeszów w sprawie spadku i awansu drużyn seniorskich w sezonie 2012/2013

Tabele runda jesienna 2012/2013


 Wręczanie pucharów drużynom, które uzyskały awans do wyższej klasy rozgrywkowej stało się tradycyjnym  obyczajem w Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie. Od wielu lat na meczach beniaminków rozpoczynających sezon wręczany są symboliczne i pamiątkowe puchary. W miniony weekend kilku beniaminków  oraz zespoły młodzieżowe, które zajęły w swoich grupach pierwsze miejsca zainaugurowało swoje występy przed własną publicznością  w klasie Okręgowej,  klasie „A” oraz w kilku grupach młodzieżowych. Pamiątkowe Puchary za awanse wręczał Prezes Podokręgu PN w Rzeszowie Marek Hławko, Przewodniczący Komisji Gier Podokręgu PN r Rzeszowie Kamil Hajduk oraz członkowie przedstawiciele Zarządu i Komisji Gier Podokręgu Rzeszów.  Podczas uroczystości nie zabrakło oczywiście przedstawicieli władz samorządowych z tych miejscowości, z którymi po uroczystościach  rozmawiano m.in. na temat funkcjonowania klubów.

W klasie Okręgowej Puchary zostały wręczone następującym zespołom: KS Przybyszówka, Jedność Niechobrz, Włókniarz Rakszawa, Astra Medynia Głogowska, Radomyslanka Radomyśl Wielki.

W klasie „A” pamiątkowy Puchar wręczony został Plonowi Klęczany, Iskrze Zgłobień, Czarnym Czudec, Aramixowi Niebylec, Głuchowiance Głuchów, Arce Albigowa, ŁKS-owi Łukawcowi, Jaworowi Krzemienicy, LKS Babisze, Pitmarkowi Jaślany oraz Wildze Widełce i Marmurow Przyłęk. 

Wszystkim drużynom życzymy wygranych a prezeson, działaczom i sympatykom dużo zdrowia i wytrwałości w nadchodzącym sezonie!

puchar

010 014
DSC07838 DSC07855

 Puchar dla Przełęczy Dukla

 Kilka minut przed spotkaniem o mistrzostwo IV ligi pomiędzy zespołami Przełęczy Dukla a Sokołem Sieniawa, wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie Marek Hławko wręczył kapitanowi dukielskiej drużyny Łukaszowi Rędowiczowi puchar upamiętniający awans do IV ligi na sezon 2012/2013. Zgromadzona publiczność (500) nagrodziła ten fakt brawami. Wiceprezes życzył zawodnikom wytrwałości w piłkarskiej walce, aby nie był to tylko sukces jednorazowy.  Drugi puchar (w zielonych barwach) w imieniu kibiców dukielskiej drużyny, dla zawodników, trenera i działaczy wręczył wieloletni sympatyk Przełęczy August Podgórski. Na piłkarskiej murawie obok nowego trenera Sławomira Walczaka, stanął także twórca dukielskiego sukcesu, Bronisław Niżnik.

W przerwie spotkania, podobny puchar odebrał od Marka Hławki, kapitan drużyny juniorów Dorian Mikos, za awans tej grupy do II Podkarpackiej Ligi Juniorów. Niestety, nagroda za awans dla pierwszej drużyny nie połączyła się z sukcesem na boisku. Przełęcz została pokonana przez beniaminka z Sieniawy 3-1. 

 dukla1 dukla


SPOTKANIE Z KLUBAMI

Jak co roku w przededniu rozpoczęcia nowego sezonu piłkarskiego odbyły się spotkania z klubami w rzeszowskim podokręgu. Spotkania z klubami w grupach mieleckich, łańcuckich i rzeszowskich odbyły się w dniach 18,19 i 23 lipca. Inicjatorem spotkań był Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie, któremu przewodniczył Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie Marek Hławko. W spotkaniach uczestniczyli również Wiceprezes Podokręgu Rzeszów Tadeusz Kulik, przewodniczący Komisji Gier Kamil Hajduk, przedstawiciel Komisji Dyscypliny Alfred Kuśta oraz przedstawiciele Kolegium Sędziów. Na zaproszenie Prezesa Marka Hławko w spotkaniach uczestniczył również Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń.

Spotkania przebiegały w spokojnej, merytorycznej atmosferze. Na spotkaniach przedstawiano tabele po zakończonym sezonie 2011/2012, szczegółowy terminarz w poszczególnych klasach na sezon 2012/2013, przypomniano o najważniejszych zmianach w punktach regulaminu rozgrywek seniorów i drużyn młodzieżowych, oraz przedstawiono harmonogram i proces rejestracji zawodników w sezonie 2012/2013.

Kolegium Sędziów Podokręgu PN w Rzeszowie poinformowało, że wszystkie spotkania sparingowe sędziowie będą sędziować bez gratyfikacji finansowych. Wyszli oni także z inicjatywa szkolenia z przepisów interpretacji decyzji sędziowskich zarówno dla działaczy klubowych czy też samych zawodników. Powyższa propozycja spotkała się z aprobatą Prezesów klubów.

Na spotkaniu wielu przedstawicieli klubów poruszyło temat sędziów, kar dyscyplinarnych, sposób rejestracji zawodników a także wymogów dotyczących weryfikacji boisk.

SSL29893 SSL29895 SSL29898

SSL29899 SSL29904 SSL29906

SSL29911 SSL29922 SSL29924

 SSL29926


W dniu 20.07.2012r. w Restauracji „Klubowa” odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów klasy „Okręgowej”. Spotkaniu przewodniczył Prezes Podokręgu PN w Rzeszowie Marek Hławko natomiast swoją obecnością zaszczycił Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń. Obecni byli również Wiceprezes Podokręgu Rzeszów Tadeusz Kulik, przewodniczący Komisji Gier Kamil Hajduk, przewodniczący Kolegium Sędziów Rafał Greń  oraz przedstawiciel Komisji Dyscypliny Alfred Kuśta.

Spotkanie miało sprawny i merytoryczny przebieg. Ustalono szczegółowy terminarz, zapoznano zebranych z nowinkami regulaminowymi, przedstawiono harmonogram i proces rejestracji zawodników w sezonie 2012/2013.

 Kolegium Sędziów Podokręgu PN w Rzeszowie poinformowało, że wszystkie spotkania sparingowe sędziowie będą sędziować bez gratyfikacji finansowych. Wyszli oni także z inicjatywa szkolenia z przepisów interpretacji decyzji sędziowskich zarówno dla działaczy klubowych czy też samych zawodników. Powyższa propozycja spotkała się z aprobatą Prezesów klubów.

Na spotkaniu przedstawiciele klubów poruszyli kilka tematów, m.in. jakość pracy sędziów, sposób przyznawania kar dyscyplinarnych oraz  sposób weryfikacji sprawozdań piłkarskich.

spotkanie przedstawicieli klubów 1 spotkanie przedstawicieli klubow 2


Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie w dniu 27.06.2012r. informuje, że

  • odwołał Przewodniczącego i Zarząd  Kolegium Sędziów Podokręgu PN w Rzeszowie
  • powołał nowego Przewodniczącego i Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu PN w Rzeszowie
  • zatwierdziła tabele końcowe rozgrywek sezony 2011/2012r.
  • ustalił harmonogram rozpoczęcia rozgrywek na dzień 18/19 sierpnia (szczegółowe informacje podane zostaną na spotkaniach z klubami)
  • powołał nowego członka Zarządu Podokręgu Rzeszów w osobie Stanisław Anioł

Za Zarząd
Prezes
Podokręgu PN w Rzeszowie
Marek Hławko

Tabela rozgrywek seniorów 2011-2012 – pobierz 

logo

ZAPROSZENIE NA ORLIKOWE TURNIEJE

GRUNWALD CUP – EDYCJA LATO 2012

„Piłkarskie rozpoczęcie wakacji!”

 
Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój serdecznie zaprasza drużyny młodzieżowe do wzięcia udziału w Orlikowych Turniejach Grunwald Cup 2012 dla poszczególnych roczników:

 24 czerwca 2012 – rocznik 2000/2001

 30 czerwca 2012 – rocznik 2002/2003

 1 lipca 2012 – rocznik 2004/2005

 7 lipca 2012 – rocznik 1998/1999

 Zapisy drużyn oraz szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 602-174-478,

 792-810-316 lub w formie mailowej: biuro@spgrunwald.pl

 Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie udziału w turnieju, najpóźniej do 7 dni przed turniejem –  o udziale w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualizacje drużyn na stronie internetowej: www.spgrunwald.pl

Rozpoczęła się nowa kadencja władz Podkarpackiego ZPN. Powołano nowe składy osobowe w Podokręgach Dębica, Rzeszów i Stalowa Wola. Z tej okazji odbyło się uroczyste wręczenie nominacji przez prezesa Pod. ZPN Kazimierz Grenia.

Spotkanie było doskonałą okazją do zrobienia sobie pamiątkowych fotografii.

Wszystkim działaczom życzymy samych sukcesów w ich czteroletniej pracy na rzecz podkarpackiej piłki.

zarzd p pn rzeszw  komisja licencyjna 
                                             Zarząd Podokręgu Rzeszów                                             Komisja Licencyjna
   komisja dyscypliny  komisja gier
Komisja Dyscypliny                                                                Komisja Gier

W środę 25 kwietnia został rozegrany na stadionie w Leżajsku mecz o puchar Polski na szczeblu podokręgów Rzeszów – Dębica pomiędzy miejscową Pogonią a Strumykiem Malawa. 
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem (2:1) czwartoligowej Pogoni Leżajsk nad trzecioligową drużyną z Malawy. Okolicznościowy puchar i dyplomy wręczyli prezes Podkarpackiego. 
Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń i Prezes Podokręgu Rzeszów Tadeusz Kulik. 
Życzenia dalszych sukcesów w pucharowej przygodzie na ręce Prezesa Janusza Dąbka składa Zarząd oraz Komisja Gier Podokręgu Rzeszów.

DSC01890 min DSC01894 min DSC01895 min

Komunikat

Zachęcamy wszystkie Kluby będące członkami Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej o nadsyłanie informacji dotyczących turniejów piłkarskich organizowanych w Waszych gminach, powiatach. 
Z chęcią podzielimy się Waszą fotorelacją na łamach naszej strony internetowej, czy gazetki Podkarpacki Futbol. Mamy nadzieję na miłą współpracę.

W niedzielę 11 marca zakończyła się I edycja Halowej Ligi Dynowa. Po ponad 3 miesiącach cotygodniowych zmagań w której wzięło udział 10 drużyn zwycięzcą została drużyna Drink Team Rzeszów, drugie miejsce zajęła drużyna Blokersi Dynów, a trzecie BIP Team Dynów.

Na zakończenie rywalizacji zostały wręczone puchary dla drużyn, a także statuetki dla najlepszego bramkarza, najlepszego strzelca i najlepszego zawodnika halowej ligi Dynowa.

Najlepszy bramkarz:      Karol Iwański (BIP TEAM Dynów)

Najlepszy strzelec:         Michał Undziakiewicz (Blokersi Dynów)

Najlepszy zawodnik:      Tomasz Grad (Azbest Zabrama Dynów)

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/HalowaLigaDynowa

dynow