Okręgowy Związek

47
spotkanie jaroslaw

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jarosławiu był organizatorem uroczystego spotkania opłatkowego, w którym udział wzięli działacze regionalnych klubów piłkarskich wraz z delegacją Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i jego prezesem Kazimierzem Greniem. Gospodarz spotkania, prezes OZPN Jarosław; Mieczysław Golba złożył wszystkim przybyłym gościom życzenia pomyślności na cały nowy rok 2012, a prezes K. Greń przekonywał wszystkich, że „..rozpoczętego wielkiego sprzątania w PZPN-ie już nikt nie zatrzyma”. Troska o przyszłość podkarpackiego futbolu przewijała się przez cały czas trwania spotkania.

spotkanie jaroslaw