kursokonferencja 18.12.2011

41
kurso1

Głównymi prelegentami byli znani trenerzy z Polski, trener bramkarzy „Korony” Kielce Maciej Szczęsny, były trener GKS Bełchatów Maciej Bartoszek oraz nasi rodzimi trenerzy: Dawid Pawlik, Michał Pietnoczka, Marcin Wołowiec, Dariusz Jęczkowski oraz Lech Czaja. Każdy ze szkoleniowców będących na kursokonferencji otrzymał materiały szkoleniowe, oraz miał zapewniony ciepły posiłek. Całość kosztów wynajem hali, honoraria wykładowców, wyżywienie pokrywał Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, za co szczególnie chciałbym podziękować Prezesowi Kazimierzowi Greniowi.

            Pierwsza część kursokonferencji poświęcona była głównie szkoleniu dzieci i młodzieży w poszczególnych etapach rozwoju fizycznego. Druga część konferencji to pokaz praktyczny treningu bramkarskiego, który przeprowadził Maciej Szczęsny, całość zakończył wykład Macieja Bartoszka dotyczący systemu gry 1-4-2-3-1. Szkolenie trwało od godz. 9.00 do 15.30. Na koniec szkolenia trener koordynator Henryk Rożek udzielił informacji dotyczących licencji trenerskich, oraz możliwości uczestniczenia w poszczególnych kursach organizowanych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Bardzo dużo było pytań o kurs trenera II klasy, czy dojdzie do skutku. Odpowiedź jest jedna, na pewno tak, aktualnie oczekujemy na odpowiedni certyfikat z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wszyscy uczestnicy kursokonferencji głośno okazywali wielkie zadowolenie z organizacyjnej formy i przekazu wiadomości przez prelegentów.

            Kursokonferencję zakończył Wiceprezes Podkarpackiego ZPN Marek Hławko, składając wszystkim uczestnikom życzenia świąteczne i noworoczne

 

Trener koordynator
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

 Henryk Rożek

 

kurso1

kurso2

kurso3