Kolejny Skandal Laty

61

Rzeszów 21-11-2011 r.

Kolejny Skandal Laty

Wszyscy, którzy łudzili się, że na najbliższym zjeździe Polskiego Związku Piłki Nożnej, który odbędzie się 25 listopada 2011 r. wszelkie głosowania odbędą się drogą elektroniczną przez co miał nastąpić przełom w jawności i przejrzystości oddawanych głosów niestety muszą się rozczarować. Informuję Państwa, że w zakładanym projekcie na najbliższy Zjazd Sprawozdawczy PZPN głosowanie elektroniczne będzie się odbywać tylko podczas dokonywania zmian statutowych, a co do absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu przewidziane jest ręczne liczenie głosów. W tym celu powołani zostaną sekretarze, którzy będą przeprowadzać takież głosowanie. Jak to się odbywa mieliśmy już przykład na ostatnim Zjeździe podczas wyboru na przewodniczącego zebrania. Jest takie powiedzenie, w myśl starej zasady: „Nieważne kto głosuje, ważne kto liczy”.
Dodatkowo w projekcie do zmian statutowych zlikwidowany  został wiek do którego można kandydować do władz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wcześniej obowiązywał do 70 roku życia, teraz jest bez ograniczeń wiekowych.  

Prezes
Podkarpackiego ZPN
Kazimierz Greń