Władysław Kramczyk prezes

37
radom1

Władysław Kramczyk prezes Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej zaprosił Kazimierza Grenia na obchody 35-lecia swojego Związku.  Nasza delegacja w osobach prezesa Kazimierza Grenia i trenera koordynatora Henryka Rożka złożyła radomskim działaczom serdeczne życzenia przekazując okolicznościową paterę.
Trzymaj się Greniu” – tymi wymownymi słowy podziękował za ciepłe słowa
i przekazane życzenia podczas pożegnalnego uścisku dłoni  prezes Kramczyk.

radom1

radom 2