INFORMACJE TRENERA KOORDYNATORA PODKARPACKIEGO ZPN

43

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że w dniach 14.10-23.10.2011 r. zostanie przeprowadzony kurs wyrównawczy UEFA-B dla instruktorów piłki nożnej. Szkolenie składać się będzie z dwóch części. Pierwsza cześć odbędzie się w Grodzisku Wielkopolskim, natomiast druga w niemieckim Barsinghausen. Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających uprawnienia co najmniej instruktora piłki nożnej i pracujących od minimum roku z dziećmi i młodzieżą.
Kurs łącznie obejmuje 80 godzin zajęć. Absolwenci otrzymają dyplom UEFA-B.
Odpłatność za kurs wynosi 1020 zł. i zawiera opłatę za sprzęt treningowy oraz wydanie dyplomu UEFA-B.
Zainteresowani proszeni są o przesłanie do Polskiego Związku Piłki Nożnej kompletu dokumentów (załączniki strony PZPN-Grassroots) w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2011 r.
W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Panem Robertem Grafem 501770789

                                            Trener Koordynator
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
       Henryk Rożek