INFORMACJE TRENERA KOORDYNATORA DOTYCZĄCE KURSÓW INSTRUKTORA PIŁKI NOŻNEJ I TRENERA UEFA-B

62

Uprzejmie informuję, iż są do odebrania w Podkarpackim ZPN w Rzeszowie legitymacje instruktora piłki nożnej oraz dyplomy trenera UEFA-B. W/w dokumenty dotyczą kursów organizowanych w Jarosławiu i Rzeszowie. Równocześnie informuję, że kolejny kurs instruktora piłki nożnej i trenera UEFA-B rozpocznie się w Rzeszowie na przełomie listopada i grudnia 2011 r. O terminie rozpoczęcia każdy z kursantów zostanie powiadomiony telefonicznie oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

                                                                                                  Trener Koordynator

                                                                                      Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Henryk Rożek