U-20 POLSKA - PORTUGALIA
Szanowni Państwo, Drodzy Kibice wielkimi krokami zbliża się kolejne wielkie piłkarskie święto w naszym regionie. Już 9 września, na Stadionie Miejskim w Rzeszowie odbędzie się mecz U-20 Polska - Portugalia
IV-ligowcy wyposażeni w kamery
Podczas tradycyjnego roboczego spotkania przed nowym sezonem przedstawiciele klubów IV ligi otrzymali kamery wideo wraz ze statywem oraz kartą pamięci, ufundowane przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Kamery posłużą klubom do utrwalania meczów, a dzięki zamieszczeniu na specjalnym, dedykowanym serwerze nagrania pomogą również w szkoleniach sędziów.
Piłkarz też potrzebuje modlitwy.
Ostatnia sobota czerwca była okazją do duchowej refleksji po zakończonym sezonie rozgrywkowym. W sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie zebrali się piłkarze, przedstawiciele drużyn, sędziowie i działacze piłkarscy by wspólnie podziękować za miniony sezon. Mszy Świętej przewodniczył po raz drugi z rzędu Biskup Stanisław Jamrozek – były piłkarz.
KOMUNIKAT w sprawie prowadzenia rozgrywek na terenie województwa Podkarpackiego od sezonu 2019/2020

XX Edycja Turnieju ZPNS

tymbark logo

Podokręgi

rzeszow

wola

debica

Okręgi

okrosno

jaroslaw

 

PZPN ma 100 lat!

logo

Wydział Szkolenia

 szkola

Różne

 

futsal

7285 mini 3

Szczegóły dot. biletów na mecz

PZPN 2019 Polska PortugaliaU20 PlakatA3

Obsada sędziowska

obsada

zmiany badania

Ubezpieczenie

kahlenberg banner 1344x327px 02

Nowe zasady ustalania ekwiwalentu / KALKULATOR EKWIWALENTU

 

ważny komunikat

RODO

rodo

Komunikaty

komunikaty zarzadu zpn

gier

komunikaty wydziału dyscypliny

klubowych

trenerskich

sedziowskich

bezpieczenstwo

Do pobrania

dokumenty rej zaw

pozostale

statut i regulaminy

oferta

kursokonferencja

Kursokonferencja 2019

karta pieczątka

Prezentujemy historię prac nad zmianą rozporządzenia ws. badań lekarskich dla sportowców, o którą świat sportowy walczył od 2004 roku, kiedy to była ostatnia zmiana przepisów w tym zakresie. Wreszcie, po kilkunastu latach bezskutecznych prób, sprawa nabrała tempa i wkrótce może być końcowy efekt zadowalający uprawiających sport dzieci i młodzieży, a także wielu działaczy, trenerów, a przede wszystkim zawodników – amatorów.

Problem badań lekarskich dla sportowców od wielu lat był problemem, który niepokoił klubowych działaczy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami badania lekarskie powinny być przeprowadzane raz na sześć miesięcy, a uprawnionymi do orzekania są lekarze medycyny sportowej. Takie zapisy sprawiały, że, by uzyskać opinie lekarską w tym zakresie, trzeba było wielokrotnie oczekiwać w długich kolejkach, dostępność do lekarzy była ograniczona do minimum, a że limity NFZ były niewielkie, to niekiedy trzeba było wydawać krocie za podbicie „kart zdrowia sportowca”.

Znając masowość uprawiania sportu, a w szczególności piłki nożnej praktycznie w każdej wiosce, bądź małym czy większym miasteczku, to możliwość przeprowadzania badań i ich częstotliwość budzą wątpliwości w ich dokładność, zgodnie z zaleceniami w rozporządzeniu, które do dzisiaj obowiązuje.

Można się zastanawiać, czy kilku bądź kilkunastu lekarzy w województwie jest w stanie przeprowadzić badania upoważniające do uprawniania sportu. Mogło być więc tak, że w wielu przypadkach zdarzało się zwykłe, masowe „podbijanie kart”.

Poniżej przytaczamy wyciąg z Regulaminu Maratonu Warszawskiego dostępnego w sieci pod adresem http://pzumaratonwarszawski.com/regulamin-2018/ dotyczącego występu w Maratonie na podstawie Oświadczenia (rozdz. XII ust. 6):

„Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.”

Pojawia się więc pytanie, czy któryś z zawodników uprawiających piłkę nożną, jest w stanie przebiec dystans maratonu lub nawet półmaratonu w trakcie meczu?
Dlaczego więc, w przypadku biegaczy wystarczy oświadczenie, a w przypadku sportowców wymagane są specjalistyczne badania?

Wielokrotne starania Polskiego Związku Piłki Nożnej o pochylenie się nad kwestią badań lekarskich nie przynosiły efektu. Bezskutecznie rozmowy odbywali wybitni piłkarze i działacze. Wreszcie, w lipcu Zarząd PZPN-u postanowił powierzyć sprawę Prezesowi Podkarpackiego ZPN Mieczysławowi Golbie. Decyzja była uzasadniona, bowiem jako Senator RP, M. Golba miał większe możliwości dotarcia do odpowiednich, decyzyjnych osób.

- Długo analizowałem ten bardzo złożony problem. Zacząłem rozważać, którą ścieżką pójść, który resort będzie najodpowiedniejszy – mówi Prezes Podkarpackiego ZPN.
- Stanęło na Ministerstwie Sprawiedliwości i tutaj składam wielkie podziękowania Wiceministrowi Marcinowi Warchołowi, który jako profesor prawa od samego początku zaangażował się w pomoc przy rozwiązaniu problemu oraz poparł nasze działania. Pan Minister znał ten problem bo sam też grał w piłkę i musiał wykonywać badania upoważniające do gry– dodaje M. Golba.

To właśnie z inicjatywy Prezesa Podkarpackiego ZPN – Mieczysława Golby – Senatora RP i Wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Warchoła w dniu 3 września 2018 r. w Ministerstwie Zdrowia doszło do spotkania, którego tematem było wydłużenie okresu badań dla zawodników – amatorów.

W rozmowach uczestniczyli Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko, Podsekretarz stanu Zbigniew Król, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz Przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia Waldemar Kraska.

Polski Związek Piłki Nożnej reprezentowali Prezes Zbigniew Boniek, Prezes Dolnośląskiego ZPN – Andrzej Padewski oraz Prezes Podkarpackiego ZPN Mieczysław Golba. Stronę medycyny sportowej reprezentował konsultant krajowy Andrzej Rakowski.

Doskonale wiemy z jakimi problemami związanymi z przeprowadzaniem badań dla sportowców – amatorów mierzą się sami zawodnicy, ale także działacze klubowi i rodzice. Do lekarzy sportowych uprawnionych do wydawania opinii bardzo trudno się dostać, a jeśli już się uda, to limity bardzo szybko są wykorzystywane i wiążą się z dodatkowymi opłatami – mówił wtedy Mieczysław Golba.

- Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł zaznaczył: znam bardzo dobrze problem badań wykonywanych przez lekarzy medycyny sportowej, deklaruję pełną pomoc w tej sprawie. Dołożę wszelkich starań żeby obecny stan rzeczy zmienić. Nie możemy jako Państwo tolerować w wielu przypadkach fikcji – dodał minister Warchoł.

Jak podkreśla obecnie M. Golba, Prezes Boniek wniósł podczas wrześniowego spotkania kilka ważnych i znaczących uwag do proponowanej zmiany rozporządzenia i konieczności jego wprowadzenia, podając argumenty krytyczne wobec istniejącego wówczas rozporządzenia w sprawie badań dla piłkarzy.

Na tym spotkaniu omówiono jedną z najważniejszych kwestii - częstotliwość przeprowadzania badań sportowcom.

Kolejne spotkanie odbyło się w Ministerstwie Sportu w dniu 13 września 2018 r.

W spotkaniu uczestniczyli Wiceminister Sportu Jan Widera, Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko, Podsekretarz stanu Zbigniew Król, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz Prezes Podkarpackiego ZPN Mieczysław Golba - Senator RP.

Ważnym punktem spotkania była analiza obecnej sytuacji badań lekarskich dla sportowców oraz możliwości ich uproszczenia. Strony ustaliły, że należy jak najszybciej wstąpić do Krajowych Związków Sportowych o przedstawienie granicy sportowca amatora z sportowcem uprawniającym sport zawodowo.  

Jestem przekonany, że to już w niedługim czasie zostanie zlikwidowana fikcja w postaci badań lekarskich dla sportowców amatorów. Kilku, czy nawet kilkunastu lekarzy medycyny sportowej nie jest w stanie zbadać ponad 60 tysięcy piłkarzy na Podkarpaciu. Jest to duże obciążenie dla piłkarzy amatorów, którzy dwa razy w roku muszą wykonywać takie badania. Ponad 10 lat PZPN zabiegał o zmianę tego absurdu. Nie było łatwo. Dopiero teraz po interwencji Wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Warchoła lobby medycyny sportowej w ministerstwie zdrowia zostało rozbite. To jest rewolucja na skalę całego kraju. To jest bardzo dobra wiadomość dla sportowców i działaczy klubowych. Już niebawem fikcja przestanie gnębić małe kluby sportowe – zapewniał po wrześniowych spotkaniach senator Mieczysław Golba

W wyniku przeprowadzonych rozmów Ministerstwo Zdrowia zwróciło się z pismem do Ministerstwa Sportu z prośbą o wskazanie we współpracy ze związkami sportowymi poziomu współzawodnictwa sportowego, wymagającego opinii o stanie zdrowia wydanej przez uprawnionego lekarza.

Następnie, ten sam resort przygotował projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń. W projekcie rozporządzenia § 3. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują już tylko siedem punktów potrzebnych do uzyskania orzeczenia, natomiast w poprzednim rozporządzeniu było ich aż piętnaście. Kolejna zmiana w § 4. w pkt. 3 dotyczy czasu ważności orzeczeń. Dotychczasowe Badania okresowe przeprowadzane są co 6 miesięcy” zastąpiono stwierdzeniem Badanie okresowe przeprowadza się co 12 miesięcy”.

Na początku października minionego roku w Ministerstwie Sportu, a następnie w Ministerstwie Zdrowia odbyły się kolejne spotkania w których uczestniczyli: Wiceminister Sportu Jan Widera, Wiceminister Zdrowia, Podsekretarz stanu Zbigniew Król, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Prezes Podkarpackiego ZPN Senator RP Mieczysław Golba oraz dyrektorzy poszczególnych departamentów.

Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł po konsultacji z senatorem Mieczysławem Golbą, a zarazem Prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz z zespołem roboczym Ministra Sprawiedliwości złożył poprawkę do projektu rozporządzenia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, aby do ich wydawania byli również uprawnieni lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. (POZ).

Ministerstwo Zdrowia niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Warchoła przesłało uzupełniony projekt rozporządzenia do konsultacji poszczególnych resortów.

9 listopada minionego roku odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia, w którym uczestniczyli Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł i Prezes Podkarpackiego ZPN, Senator RP Mieczysław Golba.

Łukasz Szumowski dostrzegł problem z dostępem do badań, zaznaczając również, że może to powodować zagrożenie dla zdrowia piłkarzy – amatorów. Zapewnił uczestników spotkania, że większa dostępność usług zdrowotnych, będzie przedmiotem negocjacji i analiz w planie budżetu na przyszły rok. Minister dodał, że opinia Wiceministra Warchoła, aby rozszerzyć katalog lekarzy uprawnionych                do wydawania orzeczeń piłkarzom amatorom o lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jest zasadna.

Prace nad zmianą rozporządzenia nabrały tempa w ostatnich dniach starego, 2018 roku oraz na początku nowego 2019.

13 grudnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej doszło do spotkania Sekretarz Stanu Marzeny Machałek, Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła i Prezesa Podkarpackiego ZPN, Senatora RP Mieczysława Golby. Podczas rozmów, zostały poruszone sprawy dotyczące badań dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz w Szkołach Mistrzostwa Sportowego.

Z kolei 21 grudnia 2018r, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł spotkał się w Ministerstwie Zdrowia z ministrem Łukaszem Szumowskim w celu modyfikacji rozporządzenia poprzez rozszerzenie dostępu do badań przyznając uprawnienia oprócz lekarzy sportowych, także rodzinnym. - To rozszerzenie uprawnień lekarzy rodzinnych. Chodzi o to by piłkarz – amator miał wybór – tłumaczył kulisy spotkania Prezes Golba dodając, że Minister zdrowia przeprowadził niedawno podobną reformę przy fizjoterapeutach.

W dn. 03.01.2019 r., podczas omawiania zakresu nowego rozporządzenia zastanawiano się nad zasadnością złożoności procesu uzyskania orzeczenia.
Dotąd bowiem, by otrzymać orzeczenie lekarskie, sportowiec musi odwiedzić kilku specjalistów. Nasuwały się pytania, „czy to fikcja?” i „czy tak było?”

Spotkanie zakończono zapewnieniem, że również te niefortunne zapisy zostaną pozmieniane i wkrótce  będzie gotowe nowe rozporządzenie w sprawie wydawania orzeczeń lekarskich amatorsko uprawiającym sport.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 stycznia br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń to najlepsze potwierdzenie, że te słowa nie zostały rzucone na wiatr.

Minister Zdrowia przesłał właśnie do konsultacji projekt nowego rozporządzenia ws. badań lekarskich dla sportowców zakładający zmiany, o które od dawna walczył m.in. Polski Związek Piłki Nożnej. - To może być przełomowa chwila w zakresie badań lekarskich dla sportowców – zapowiada Senator RP Mieczysław Golba.

To właśnie z inicjatywy Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, którą wsparł wiceminister Sprawiedliwości Pan Marcin Warchoł prace w tym zakresie nabrały rozpędu. – To jest bardzo ważne, żeby sportowcy mieli lepszy i łatwiejszy dostęp do badań lekarskich w szczególności w mniejszych miejscowościach. W piłkę nożną grają wszędzie, więc nie można im tego utrudniać. Niech rozwijają się talenty, sport wśród dzieci i młodzieży – powiedział minister Marcin Warchoł.  

103 instytucje, do których projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji mają czas na wniesienie uwag do końca stycznia br.

Coś co jeszcze niedawno wydawało się nierealne staje się rzeczywiste. Po wielu latach funkcjonowania fikcji związanej z badaniami, udało się doprowadzić prawie do finału projekt nowego rozporządzenia – nie ukrywa radości Prezes Golba.

Z dużą radością informację o postępie prac przyjął Prezes Zbigniew Boniek. PZPN od wielu lat zabiegał o zmianę zapisów w rozporządzeniu.

Najprawdopodobniej nowe przepisy wejdą w życie w lutym br.

Najważniejsze zmiany w nowym rozporządzeniu:

- badania będą przeprowadzane raz w roku,

- opinię będą mogli wydawać poza lekarzami sportowymi również lekarze rodzinni,

- do rozgrywek dopuszczani będą również zawodnicy na podstawie oświadczeń o braku przeciwwskazań do uprawniania sportu.

u 12 0

Drużyna SPEC Stali Łańcut sięgnęła po zwycięstwo w wojewódzkim finale turnieju o Puchar Prezesa PZPN w kat. U-12. W nagrodę podopieczni Kamila Macha wywalczyli przepustkę na finał krajowy do Warszawy, który odbędzie się w dn. 16-17 lutego. – To historyczna chwila i największy sukces w naszej historii. Nie dość, że jesteśmy najlepsi w województwie, to znaleźliśmy się w gronie najlepszych drużyn w Polsce – mówił tuż po zakończeniu rywalizacji w Arłamowie Prezes Krzysztof Mączka

Podobnie jak przed tygodniem ponownie Hala Sportowa Hotelu „Arłamów” była miejscem zmagań finalistów – reprezentantów Okręgów i Podokręgów, którzy walczyli o przepustkę do warszawskiego finału.

W wyniku losowania do gr. A trafili AP Sanok, Stal Łańcut, Beniaminek Krosno oraz Igloopol Dębica. Do grupy B los przydzielił Orlika Przemyśl, Czarnych Oleszyce, Stal Rzeszów oraz AP Stalowa Wola.

O ile w rywalizacji grupowej rozgrywki toczyły się swoim rytmem, o tyle w decydujących rozstrzygnięciach emocji było sporo.

u 12 1

By wyłonić zdobywcę trzeciego miejsca, potrzebna była seria rzutów karnych, bowiem po regulaminowym czasie gry był remis 1 do 1. Swoją rolę w konkursie odegrał Jakub Jaroch, wybrany ostatecznie najlepszym bramkarzem turnieju, który najpierw, obronił karne egzekwowane przez rywali, a następnie skutecznie trafił z 5 m. i za chwilę utonął w objęciach kolegów.

u 12 2

Zacięte i emocjonujące było spotkanie finałowe. Nie mogło być inaczej skoro spotkały się w nim dwie Stale. Postawą na parkiecie potwierdziły, że przydomek drużyny nie jest przypadkowy. Łańcucianie dość szybko bo już w 2 minucie za sprawą, wybranego ostatecznie najlepszym zawodnikiem turnieju, Dominika Gujdy objęli prowadzenie i skutecznie odpierali kontry rywali. Dodatkowo, w końcowej fazie finału, grali w osłabieniu, gdy za faul, dwuminutowym wykluczeniem został ukarany pierwszy bramkarz Stali. Podopieczni Kamila Macha przetrwali jednak napór rywali i równo z syreną oznajmującą koniec spotkania odtańczyli taniec zwycięstwa, a grupa rodziców zgromadzona na trybunach odśpiewała: „Zwycięstwo mamy, na Puchar Bońka czekamy…

Nie mamy nic przeciwko, żeby łańcucianie przywieźli trofeum ze stolicy.

u 12 3

Przypomnijmy, że w kat. U-11 awans wywalczyła drużyna SMS Rzeszów i to właśnie te dwie ekipy będą reprezentować Podkarpacie w finale krajowym. Finałowe zmagania w połowie lutego w Warszawie.

Wyniki Turnieju:

AP Sanok 0-1 Stal Łańcut

Beniaminek 0-2 Igloopol Dębica

Orlik Przemyśl 1-0 Czarni Oleszyce

Stal Rzeszów 2-0 AP Stalowa Wola

Stal Łańcut 1-0 Igloopol Dębica

AP Sanok 1-0 Beniaminek Krosno

Czarni Oleszyce 4-0 AP Stalowa Wola

Orlik 1-2 Stal Rzeszów

Beniaminek 2-1 Stal Łańcut

Igloopol 1-2 AP Sanok

Stal Rzeszów 2-0 Czarni Oleszyce

AP Stalowa Wola 1-1 Orlik Przemyśl

O III m.

Orlik Przemyśl 1-1 k. 3-2 AP Sanok

Finał

Stal Łańcut 1–0 Stal Rzeszów

Król Strzelców – Kacper Plichta (Stal Rzeszów)

Bramkarz Turnieju – Jakub Jaroch (Orlik Przemyśl)

Najlepszy obrońca – Hubert Kędziora (Orlik Przemyśl)

Najlepszy zawodnik – Dominik Gujda (Stal Łańcut)

rozporzadzenie

Minister Zdrowia przesłał właśnie do konsultacji projekt nowego rozporządzenia ws. badań lekarskich dla sportowców zakładający zmiany, o które od dawna walczył m.in. Polski Związek Piłki Nożnej. - To może być przełomowa chwila w zakresie badań lekarskich dla sportowców – zapowiada Senator RP Mieczysław Golba.

To właśnie z inicjatywy Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, którą wsparł wiceminister Sprawiedliwości Pan Marcin Warchoł prace w tym zakresie nabrały rozpędu. – To jest bardzo ważne, żeby sportowcy mieli lepszy i łatwiejszy dostęp do badań lekarskich w szczególności w mniejszych miejscowościach. W piłkę nożną grają wszędzie, więc nie można im tego utrudniać. Niech rozwijają się talenty, sport wśród dzieci i młodzieży – powiedział minister Marcin Warchoł.  

pismo przewodnie

103 instytucje, do których projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji mają czas na wniesienie uwag do końca stycznia br.

- Coś co jeszcze niedawno wydawało się nierealne staje się rzeczywiste. Po wielu latach funkcjonowania fikcji związanej z badaniami, udało się doprowadzić prawie do finału projekt nowego rozporządzenia – nie ukrywa radości Prezes Golba.

Najważniejsze kwestie zawarte w rozporządzeniu to:

- badania przeprowadzane będą raz w roku;

- opinię będą mogli wydawać poza lekarzami sportowymi również lekarze rodzinni;

- do rozgrywek dopuszczani będą również zawodnicy na podstawie oświadczeń o braku przeciwwskazań do uprawniania sportu.

Z dużą radością informację o postępie prac przyjął Prezes Zbigniew Boniek. PZPN od wielu lat zabiegał o zmianę zapisów w rozporządzeniu.

Najprawdopodobniej nowe przepisy wejdą w życie w lutym br.


Poniżej prezentujemy projekt rozporządzenia przesłany do konsultacji:

Projekt z dnia 16.01.2019 r.

Rozporządzenie

Ministra Zdrowia[1])

z dnia ………..

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) zarządza się, co następuje.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz:

1) posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji
w dziedzinie medycyny sportowej;

2) podstawowej opieki zdrowotnej.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W odniesieniu do osób z rozpoznaniem choroby przewlekłej orzeczenie może wydać również lekarz specjalista w odpowiedniej dziedzinie medycyny sprawujący opiekę nad osobą przewlekle chorą, jeżeli posiadana dokumentacja medyczna oraz informacje o stanie zdrowia pozwalają na dokonanie prawidłowej oceny zdolności do uprawiania danego sportu.

4. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wydaje osobie, o której mowa w ust. 2, skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo w ust. 2 pkt 1, w celu wydania orzeczenia, jeżeli stwierdzi, że:

1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wykracza poza zakres podstawowej opieki zdrowotnej;

2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia
i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.”.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują:

1) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena;

2) badanie ortopedyczne;

3) badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;

4) pomiary antropometryczne;

5) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;

6) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

7) badanie ogólne moczu;

8) badanie spirometryczne;

9) konsultację neurologiczną.                 

2. Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić wykonanie innych niż określone
w ust. 1 badań specjalistycznych lub diagnostycznych, wynikających z oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, niezbędnych do wydania orzeczenia.”;

3) w § 4:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy
o wydanie orzeczenia, obejmuje badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7 oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3 ust. 1:

1) pkt 8 - u osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie;

2) pkt 9 - u osób, które zamierzają uprawiać sporty walki.

3. Badanie okresowe przeprowadza się:

1) co 12 miesięcy - w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7;

2) co 24 miesiące - w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1:

a) pkt 8 - u zawodników uprawiających płetwonurkowanie,

b) pkt 9 - u zawodników uprawiających sporty walki.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Badanie kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne uwarunkowane stanem zdrowia. Badania kontrolne wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.”;

4) uchyla się § 5.

§ 2. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Zdrowia

 

w porozumieniu

Minister Sportu i Turystyki

 


 

                                                        Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi nowelizację rozporządzenia wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), upoważniającego ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe oraz zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, przy uwzględnieniu specyfiki współzawodnictwa sportowego.

W projekcie rozporządzenia proponuje się rozszerzenie katalogu lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu o lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21.  a 23. rokiem życia) oraz lekarza sprawującego stałą opiekę nad osobą przewlekle chorą. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawując bieżącą opiekę nad dzieckiem, zarówno profilaktyczną (badania przesiewowe, bilanse zdrowia), jak i leczniczą oraz dysponując jego dokumentacją medyczną, posiada bardzo szeroką   i wszechstronną wiedzę o pacjencie, jego stanie zdrowia, chorobach przewlekłych, doznanych urazach itp. W ramach realizacji porad patronażowych i badań bilansowych lekarz podstawowej opieki zdrowotnej dokonuje kwalifikacji ucznia do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Podobnie jest w przypadku osoby przewlekle chorej, która pozostaje pod stałą opieką lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny i podlega regularnym badaniom oraz wizytom kontrolnym.

Z uwagi na dużą różnorodność dyscyplin sportowych oraz związanych z tym obciążeń dla organizmu (częstotliwość treningów i zawodów, rodzaj wysiłku fizycznego itp.), rozporządzenie przewiduje wybór sposobu postępowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego trafia osoba ubiegająca się o orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu. Może on we własnym zakresie przeprowadzić badania (skierować na konsultacje specjalistyczne) i na podstawie ich wyników wydać orzeczenie. Jeśli jednak stwierdzi, że zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres podstawowej opieki zdrowotnej albo wymaga tego dokonanie prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu, kieruje pacjenta do lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, lub - w przypadku osób niepełnosprawnych - do lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej. O takim skierowaniu może zdecydować zarówno na etapie badania wstępnego, jak i okresowego czy kontrolnego. W przypadku gdy badania wstępne wykonywał lekarz specjalista (na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), badanie okresowe mogłoby być kontynuowane u tego lekarza bez odrębnego skierowania. Lekarz sprawujący stałą opiekę nad osobą przewlekle chorą mógłby przeprowadzić badania i wydać orzeczenie w ramach sprawowanej opieki (bez odrębnego skierowania), jeśli posiadana dokumentacja medyczna oraz informacje o stanie zdrowia pozwalają na dokonanie prawidłowej oceny zdolności do uprawiania danego sportu.

Proponowane rozwiązanie zwiększy dostępność do sportu dla dzieci i młodzieży w mniejszych miejscowościach gdzie brakuje poradni medycyny sportowej, ale też zapewni bezpieczne jego uprawianie, gdyż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej uznając, że w konkretnym przypadku do wydania orzeczenia niezbędna jest wiedza i doświadczenie lekarza specjalisty, ma możliwość wydania skierowania do poradni medycyny sportowej. Również lekarz specjalista sprawujący stałą opiekę nad osobą przewlekle chorą mógłby wydać takie orzeczenie w ramach sprawowanej opieki, jeżeli posiadana dokumentacja medyczna oraz informacje o stanie zdrowia są wystarczające do dokonania prawidłowej oceny zdolności do uprawiania danego sportu. W przeciwnym razie właściwym do wydania orzeczenia będzie lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Analogiczne zmiany proponuje się w procedowanym równolegle projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. poz. 500 oraz z 2019 r. poz. .).

Zmiana rozporządzenia polega ponadto na ograniczeniu liczby obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności w treningach lub zawodach sportowych, oraz ograniczeniu częstotliwości wykonywania tych badań. Jednocześnie, do decyzji lekarza orzekającego pozostawiono możliwość zlecenia wykonania innych niż określone w rozporządzeniu badań i konsultacji wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia, niezbędnych do wydania orzeczenia. Rozwiązanie to pozwala na dostosowanie zakresu badań, z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności oraz potrzeb wynikających ze stanu zdrowia konkretnego zawodnika.

W celu zapewnienia spójności i jednolitości przepisów, analogiczne zmiany proponuje się także w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Projekt nie ma wpływu na mikro- małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ proponowane zmiany nie określają, ani nie modyfikują warunków wykonywania działalności gospodarczej.

Przedmiotowa regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.


[1]) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

Wydział Szkolenia Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej informuje, że Polski Związek Piłki Nożnej zorganizuje kurs UEFA B dla kobiet

P1050586 

Planowany, minimalny czas trwania kursu to 5 miesięcy (ok. 160 godzin). Informujemy również, że PZPN podejmie starania, by znaczna część opłaty za niniejszy kurs została pokryta przez UEFA. Koszty dojazdu, noclegów oraz wyżywienia spoczywać będą na uczestniczkach.

Wszystkie zainteresowane trenerki proszone są o złożenia drogą e-mail stosownego CV w którym powinny znaleźć się dane adresowe, wykształcenie trenerskie, doświadczenie zawodnicze, doświadczenie trenerskie.

Zgłoszenia proszę dosyłać do 20.01.2019 r. na adres:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Trener Koordynator

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Henryk Rożek

W razie pytań tel. 505 272 704

Akademia Młodych Orłów

amo rzeszow

amo debica