Wyjątkowy wieczór tuż, tuż…
Najlepsi piłkarze i piłkarki, trenerzy oraz wychowawcy młodzieży, specjaliści od gry na hali i wyróżniające się w minionym roku zespoły, znaleźli się w gronie nominowanych do nagrody Podkarpacka Nike w Plebiscycie Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Dodatkowo, nagrodzeni zostaną także działacze, samorządowcy oraz sponsorzy wspierający futbol w naszym regionie. Przygotowania do XVII Gali Piłkarskiej Podkarpacka NIKE 2018 r. są już na ostatniej prostej. Wydarzenie, w którym uczestniczyć będzie blisko 450 osób odbędzie się w piątkowy wieczór, 22 lutego w Hotelu Łańcut.
Kursokonferencja w Krośnie - Zapraszamy !
REWOLUCJA W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH DLA SPORTOWCÓW CORAZ BLIŻEJ !!!
Prezentujemy historię prac nad zmianą rozporządzenia ws. badań lekarskich dla sportowców, o którą świat sportowy walczył od 2004 roku, kiedy to była ostatnia zmiana przepisów w tym zakresie. Wreszcie, po kilkunastu latach bezskutecznych prób, sprawa nabrała tempa i wkrótce może być końcowy efekt zadowalający uprawiających sport dzieci i młodzieży, a także wielu działaczy, trenerów, a przede wszystkim zawodników – amatorów.
Trwają konsultacje ws. zmiany rozporządzenia dot. badań lekarskich
Minister Zdrowia przesłał właśnie do konsultacji projekt nowego rozporządzenia ws. badań lekarskich dla sportowców zakładający zmiany, o które od dawna walczył m.in. Polski Związek Piłki Nożnej. - To może być przełomowa chwila w zakresie badań lekarskich dla sportowców – zapowiada Senator RP Mieczysław Golba.
Podkarpacka Nike 2018. Kapituła wybrała wyróżnionych
Poznaliśmy wyróżnione trójki w XVII plebiscycie Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Kapituła Gali w skład, której wchodzą działacze Podkarpackiego ZPN oraz przedstawiciele patronów medialnych, zdecydowała o wyborze wyróżnionych. Spośród kandydatów do tytułu z największą liczbą głosów zostanie wyłoniony zwycięzca, tradycyjnie ogłoszony podczas Gali.
Nowe zasady ustalania ekwiwalentu
Wydział Gier Podkarpackiego ZPN informuje, że 23 maja br. Zarząd PZPN przyjął Uchwałę nr V/88 w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Podokręgi

rzeszow

wola

debica

Okręgi

okrosno

jaroslaw

 

Szkolenie

 

 licencje

 

  rada

 szkola

Reprezentacje

gier

gier

u13d

u16d

Kursy

uefa a

UEFA B

UEFA C 

Różne

kobieca

futsal

7285 mini 3

SPONSOR XVII GALI

pekao

Nowe zasady ustalania ekwiwalentu

 

ważny komunikat

Obsada sędziowska

obsada

Ubezpieczenie

ubezp

RODO

rodo

Komunikaty

komunikaty zarzadu zpn

gier

komunikaty wydziału dyscypliny

klubowych

trenerskich

sedziowskich

bezpieczenstwo

Do pobrania

dokumenty rej zaw

pozostale

statut i regulaminy

oferta

 

podkarpacki-zpn 

 

 

Komunikat

 

Zespołu ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie

 

z dnia  25 maja 2012 r.

 

 

Zespół ds. nagłych Podkarpackiego ZPN na wniosek KW policji w Rzeszowie podjął uchwałę nr 2/2012 następującej treści:

 

  

 Zakazuje się wyjazdu zorganizowanych grup kibiców KS Wisłoka Dębica na mecze wyjazdowe drużyny seniorów do końca sezonu 2011/2012.

 

                                   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W siedzibie Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej odbyła się konferencja prasowa. Prezes Kazimierz Greń, poseł Mieczysław Golba, wiceprezes Pod. ZPN Marek Hławko i sekretarz Bogusław Szczurek przedstawili licznie przybyłym przedstawicielom mediów dokumenty, wyjaśniające kulisy przywłaszczenia przez prezesa PZPN Grzegorza Lato biletów na mecze Euro 2012, należne uchwałą Zarządu PZPN podkarpackiemu związkowi.  Prezes Greń na podstawie dokumentów przestawił także udział w tym procederze urzędników z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego.

Konferencja wzbudziła olbrzymie zainteresowanie. Obecni byli przedstawiciele telewizji, radia i prasy regionalnej oraz ekipa TVN 24. 

dsc02084dsc02085

Uchwała nr V/88 z dnia 15 maja 2012 roku

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr I/1 z dnia 24 stycznia 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie podziału biletów na EURO 2012 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

 

I. W załączniku nr 2 do Uchwały nr I/1 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie podziału biletów na EURO 2012 – Przydział biletów do dyspozycji Prezesów ZPN oraz dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:

6. Postanowienie ust. 1 nie stosuje się do Prezesa Podkarpackiego ZPN ze względu na nałożone na niego kary dyscyplinarne przez Wydział Dyscypliny PZPN. Bilety te zostaną przeznaczone do dyspozycji pozostałych członków Zarządu Podkarpackiego  ZPN pod warunkiem podania imiennej listy osób nabywających wskazane bilety z podaniem funkcji pełnionej w Podkarpackim ZPN i zobowiązaniu się do wpłaty należności za dany bilet.

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato

Stanowisko Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej dotyczące zabrania przez Prezesa Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorza Lato biletów na mecze polskiej reprezentacji rozgrywanych podczas Euro 2012.

Oświadczamy, że samowolną i bezprawną decyzją Prezesa Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorza Lato, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej został pozbawiony możliwości zakupu jakichkolwiek biletów na Euro 2012, pomimo podjęcia przez Zarząd Polskiego ZPN w dniu 24 stycznia 2012 uchwały w sprawie podziału biletów na Euro 2012, na mocy, której Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej przyznano 318 biletów.

Zarząd Pod. ZPN protestuje przeciwko rażącemu dyskryminowaniu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej przez prezesa Grzegorza Lato, który przecież został prezesem dzięki głosom delegatów z Podkarpacia.  Zwracamy uwagę, że Polski Związek Piłki Nożnej nie jest jego prywatną firmą, a turniej Euro 2012 nie jest jego prywatnym przedsięwzięciem.

W związku z wysoce nagannym postępowaniem Grzegorza Lato, Zarząd Pod. ZPN popiera działania prawne podjęte z inicjatywy Prezesa Kazimierza Grenia, polegające na zawiadomieniu Ministra Sportu i Turystyki Joanny Muchy, prokuratury i CBA, zmierzające do wyjaśnienia tej bulwersującej sprawy i ukarania osób winnych złamania uchwały Zarządu PZPN.

Oświadczamy również, że nie mamy nic wspólnego z powołaniem przez Grzegorza Lato komisji ds. podziału biletów, ani z dystrybucją biletów przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski.

               Zarząd                            

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej      

poniżej podpisy wszystkich członków Zarządu


Stanowisko Zarządu Podkarpackiego ZPN - podpisy wszystkich członków Zarządu

Prezes PZPN                                                                 Rzeszów, 16 maja 2012 r.

Grzegorz Lato

Warszawa

 

             W odpowiedzi na pismo Prezesa PZPN Grzegorza Lato z dnia 15.05.2012r., w imieniu Zarządu Podkarpackiego ZPN, informujemy, że rezygnujemy z oferty przekazania biletów na mecze fazy grupowej reprezentacji Polski, do dyspozycji członków Zarządu naszego Związku.

                Decyzję Prezesa PZPN podjętą w formie Uchwały z dnia 15.05.2012r. nr V/88 uważamy za haniebną i godzącą w powagę zarówno Podkarpackiego ZPN, jak również w osobę Prezesa Kazimierza Grenia.

                Mamy pełną świadomość, że decyzja Prezesa PZPN ma charakter osobisty i wynika z prywatnej niechęci wobec Pana Kazimierza Grenia i jest w swym założeniu i treści ukierunkowana na poniżenie Jego godności, jako Prezesa jednego z Wojewódzkich ZPN, ale również jako człowieka.

                Z przykrością stwierdzamy po raz kolejny, że Prezes PZPN swoje osobiste animozje wobec działaczy piłkarskich w Polsce realizuje poprzez powierzone jemu stanowisko, wykorzystując je do prywatnej walki z osobami o odmiennych programach i poglądach.

                Działania takie są poniżające i nie licują z powagą stanowiska jakie piastuje prezes Grzegorz Lato i w takiej sytuacji winny być uznane za naganne i napiętnowane, gdyż stanowią nieuprawnioną ingerencję w struktury związku wojewódzkiego.

                Członkowie Zarządu Podkarpackiego ZPN w pełni solidaryzują się z Prezesem Kazimierzem Greniem i czują się również obrażeni i poniżeni w/opisanymi działaniami Prezesa Lato – traktując je jako próbę dokonania wewnętrznego zamieszania w Zarządzie Podkarpackiego ZPN i tym samym skłócenia działaczy w naszym Związku.

                Należy nadmienić również, że załączona do pisma PZPN z dnia 15.05.2012r. Uchwała nr V/88 z dnia 15.05.2012r. „w załączniku nr 2 do Uchwały z dnia 24.01.2012r nr I/1 dodaje nowy ust.6” – w sytuacji, gdy załącznikiem nr 2 do Uchwały nr I/1 jest tabela –podział biletów Euro 2012 dla ZPN, nie zawierająca żadnych ustępów, punktów, czy paragrafów.

                W związku z tym należy uznać, że Uchwała nr V/88 jest obarczona błędem i jako taka nie stanowi prawidłowej nowelizacji Uchwały nr I/1 z dnia 24.01.2012r.

                                                                    Z upoważnienia członków

                                                                Zarządu Podkarpackiego ZPN

                                                                       ..    Wiceprezes

                                                                           Marek Hławko

 

Akademia Młodych Orłów

amo rzeszow

amo debica

|